koronaweb
Menu

Počet přestupků dle § 17 tiskového zákona evidovaných krajem od roku 2000 do roku 2020

Informace poskytla: 12. 3. 2021, Bc. Zuzana Madejová, DiS., odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 16. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o počtu evidovaných přestupků dle § 17 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů ve vztahu k zákonným povinnostem při vydávání tisku územním samosprávným celkem, včetně specifikace oblastí, kterých se přestupky týkaly, za období od roku 2000 do roku 2020.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly částečně poskytnuty informace přípisem č. j. MSK 28626/2021 ze dne 12. 3. 2021, který je uložen níže. Část žádosti vyhodnotil krajský úřad v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím a vydal dne 12. 3. 2021 rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Konkrétně se jedná o požadavek na informace o počtu evidovaných přestupků dle § 17 tiskového zákona při vydávání tisku územním samosprávným celkem, včetně specifikace jejich skutkové podstaty, za období od roku 2000 do roku 2014 (obojí včetně). V souladu se spisovým řádem a s ohledem na skartační lhůty jsou rozhodnutí o přestupku dle § 17 tiskového zákona za období od roku 2000 do roku 2014 skartována.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.