koronaweb
Menu

Poskytnutí informací o počtu zahájených řízení a vydaných rozhodnutí podle zákona o regulaci reklamy za období od 1. 1. 2021 do 28. 5. 2021

Informace poskytla: 31. 5. 2021, Ing. Renata Drozdková, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad 
Zveřejněno dne: 2. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace za období od 1. 1. 2018 do 28. 5. 2021, jenž se vztahují k počtu zahájených řízení ve věci porušení ustanovení § 5e odst. 1, odst. 2 a odst. 3, týkající se reklamy na počáteční kojeneckou výživu a k počtu zahájených řízení ve věci porušení ustanovení § 5f, týkající se reklamy na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“). V případě, že bylo takové řízení zakončeno meritorním rozhodnutím, požaduje poskytnutí jeho znění.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 66324/2021 ze dne 31. 5. 2021 sděleno, že krajský úřad v období od 1. 1. 2018 do 28. 5. 2021 nezahájil žádné správní řízení ve věci porušení ustanovení podle § 5e odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o regulaci reklamy. Krajský úřad v období od 1. 1. 2018 do 28. 5. 2021 nezahájil správní řízení ve věci porušení ustanovení podle § 5f odst. 1 písm. a), b), odst. 2 písm. a) a b) a odst. 3 zákona o regulaci reklamy. Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad nevydal v období od 1. 1. 2018 do 28. 5. 2021 žádné rozhodnutí ve věci porušení ustanovení podle § 5e odst. 1, odst. 2 a odst. 3 a podle § 5f odst. 1 písm. a), b), odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 zákona o regulaci reklamy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.