koronaweb
Menu

Poskytnutí rozhodnutí krajského úřadu vydaných v roce 2020 o uložení pokuty dle vybraných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.

Informace poskytla: 15. 1. 2021, Mgr. Bc. Markéta Hellerová, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 21. 1. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí rozhodnutí vydaných v roce 2020 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona a rozhodnutí vydaných v roce 2020 o uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 39 odst. 5 písm. b) cit. zákona.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 6179/2021 ze dne 15. 1. 2021 sděleno, že krajský úřad v roce 2020 nevydal žádné rozhodnutí podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) či podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.