koronaweb
Menu

Smlouvy, jejichž předmětem jsou veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní meziměstské dopravě

Informace poskytla: 1. 9. 2021, Mgr. Aneta Stöckerová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 8. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací o smlouvách uzavřených mezi Moravskoslezským krajem, jako objednatelem, a všemi poskytovateli služeb, jejichž předmětem jsou veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní meziměstské dopravě, a to za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 105374/2021 ze dne 31. 8. 2021, který je vč. přílohy uložen níže. 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.