koronaweb
Menu

Změna provozovatele stanice technické kontroly

Informace poskytla: 24. 5. 2021, Ing. Bohdana Žďárská, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 24. 5. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace týkající se přechodu oprávnění k provozování stanice technické kontroly na právního nástupce společnosti oprávněné k provozování stanice technické kontroly. Dle § 80 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. je rozhodování o udělení, změně a odnětí oprávnění provozovat stanici technické kontroly a vydávání osvědčení k provozování stanice technické kontroly v působnosti příslušného krajského úřadu. Žadatel požaduje poskytnutí informace, zda bez dalšího přejde oprávnění provozovat stanici technické kontroly na právního nástupce společnosti, jež toto oprávnění má, při její fúzi sloučením s mateřskou společností, tak že dojde k zániku této společnosti a veškerá práva a povinnosti přejdou v rámci této fúze na nástupnickou společnost.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK62034/2021 ze dne 24. 5. 2021, který je zveřejněn níže.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.