A A A
Menu

Vzdělávací seminář Udržitelný rozvoj v souvislostech

Odbor kancelář ředitele krajského úřadu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uspořádal dne 20. 9. 2021 pro úředníky krajského úřadu vzdělávací seminář na téma Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21, který byl zaměřen na vysvětlení základních pojmů v oblasti udržitelného rozvoje, jeho cílů, jeho význam pro společnost, na představení základních principů místní Agendy 21 v ČR.

Semináře, který vedla zkušená lektorka Národní sítě Zdravých měst ČR paní Dana Diváková, se účastnilo 25 zaměstnanců. Ve svém semináři se zaměřila především na vysvětlení pojmů udržitelný rozvoj, místní Agenda 21, představila 3 pilíře udržitelného rozvoj. Přítomné seznámila s 17 Cíli udržitelného rozvoje OSN, vysvětlila pojmy jako fair trade, cirkulární ekonomika, udržitelná doprava, bezobal a další.

Po semináři následovala diskuse na udržitelný rozvoj, globální problémy lidstva paod.