Menu

Zaměstnanci krajského úřadu začali třídit bioodpad

Přímo v budově krajského úřadu jsou nově dva elektrické kompostéry, které zpracovávají bioodpad. Zaměstnanci úřadu už kromě papíru, plastu a skla třídí další druh odpadu. Krajský úřad tak pokračuje ve snižování množství směsného komunálního odpadu.

„Věřím, že budeme inspirovat i další úřady či firmy. Naši zaměstnanci jsou zvyklí odpad třídit a jsem přesvědčený, že přivítají možnost smysluplně naložit s další složkou. Instalace kompostérů do suterénu budovy je realizací jednoho z inovačních námětů našich zaměstnanců. Podpora inovativních nápadů je součástí naší cesty za modernizací a naplněním záměru být chytrým krajem také v běžném životě,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza a připomněl, že je krajský úřad v šetrném přístupu k životnímu prostředí zodpovědný i v jiných oblastech. „Za posledních pět let jsme například snížili spotřebu papíru o třetinu. Celkově jsme ho ušetřili skoro čtyři a půl tuny,“ dodal ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Zaměstnanci krajského úřadu začali třídit bioodpad

Zaměstnanci úřadu mají koše na třídění odpadu v kancelářích, využívají také speciální kontejnery v kuchyňkách. V těch nyní přibyly nádoby na bioodpad, do kterých patří například slupky od ovoce a zeleniny, zbytky svačin, nebarvené papírové ubrousky nebo zbytky nedřevnatých květin.

„Díky elektrokompostérům snížíme o 4 až 5 tun množství komunálního odpadu ukládaného na skládku. Předpokládáme, že úřadu klesne produkce směsného komunálního odpadu až o 40 procent. Elektrokompostéry zvládnou zbytky jídla během 24 hodin přeměnit na substrát, který použijeme ke zkvalitnění půdy krajských pozemků,“ uzavřela náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová.