Jste zde: Úvodní stránkaAktuality

Proběhlo další Fórum udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj uspořádal v rámci realizace procesu místní Agendy 21 (MA21) dne 24. 5. 2017 v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu v pořadí již čtvrté Fórum udržitelného rozvoje. Akce byla určena pro laickou a odbornou veřejnost, obce a neziskové organizace našeho kraje.

Setkání se zúčastnil také náměstek hejtmana kraje a zodpovědný politik pro MA21 Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Občané mohli přijít debatovat o problémech v těchto 6 oblastech:

 • životní prostředí
 • vzdělávání, volný čas (sport, kultura)
 • místní ekonomika a podnikání, cestovní ruch
 • sociální oblast, zdraví obyvatel, zdravý životní styl
 • správa věcí veřejných, globální odpovědnost
 • doprava

Příchozí mohli diskutovat nejen s náměstkem hejtmana kraje, ale také s odpovědnými pracovníky krajského úřadu.

Hlavním cílem Fóra bylo získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji kraje očima odborné i laické veřejnosti v dané oblasti a stanovit největší problémy, jejichž řešení je zároveň v možnostech i kompetencích Moravskoslezského kraje.

Na základě diskuse se účastníci fóra shodli na 12 problémech, o kterých se domnívají, že jsou stěžejními problémy v Moravskoslezském kraji ve výše uvedených oblastech.

Jedná se o:

 • Zajištění finanční podpory pracovníků v sociálních službách
 • Podpora chytrých systémů nakládání s odpady
 • Podpora mobilní hospicové péče
 • Podpora tvorby a regenerace veřejných prostranství ve městech
 • Zajištění rekonstrukce silnic v okrajových oblastech kraje
 • Podpora sociálního podnikání
 • Podpora cestovního ruchu v okrajových částech Moravskoslezského kraje
 • Zvýšení finanční gramotnosti dospělých
 • Zvýšení prestiže řemeslných oborů
 • Podpora regionálních potravin (propagace, infrastruktura)
 • Zajištění řešení brownfields ve prospěch znovuobnovení života v krajině
 • Podpora cyklodopravy

Tyto navržené stěžejní problémy bylo možné ověřovat pomocí internetové ankety, která byla otevřena do 30. 6. 2017. Poté budou výsledky ankety předloženy krajským zastupitelům k projednání.