Jste zde: Úvodní stránkaAktualityProběhlo Fórum udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje

Proběhlo Fórum udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj v rámci realizace procesu místní Agendy 21 uspořádal dne 24. 9. 2013 v kavárně Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě pro občany našeho kraje již druhé Fórum udržitelného rozvoje. Setkání se zúčastnil také náměstek hejtmana kraje a zodpovědný politik pro MA21 a Zdravý Moravskoslezský kraj Daniel Havlík.

Občané mohli přijít diskutovat o problémech nejen s náměstkem hejtmana kraje, ale také s odpovědnými pracovníky krajského úřadu v těchto 6 tematických oblastech:

  1. Životní prostředí
  2. Doprava
  3. Sociální oblast a zdraví obyvatel
  4. Místní ekonomika a podnikání, udržitelná spotřeba a výroba
  5. Správa věcí veřejných, globální odpovědnost
  6. Výchova, vzdělávání a kultura

Na základě diskuse se účastníci fóra shodli na 16 problémech, o kterých se domnívají, že jsou stěžejními problémy v Moravskoslezském kraji ve výše uvedených oblastech. Poté bylo formou hlasování navrženo tzv. 10P - Desatero problémů, které účastníci fóra považují za největší problémy našeho kraje. Mezi těmito problémy se objevily např. kvalita ovzduší, chybějící Plán mobility na úrovni kraje, vč. strategie snížení vlivů na ŽP, podpora vytváření sociálního podnikání a aktivit s tím souvisejících, hrozba nezaměstnanosti, osvěta a komunikace s obcemi a  občany nad rámec zákona, chybějící podpora výchovy k sounáležitosti s regionem a další.