Jste zde: Úvodní stránkaAktualityÚředníci uklízeli okolí Heřmanického rybníka

Úředníci uklízeli okolí Heřmanického rybníka

Do úklidu okolí přírodní památky Heřmanický rybník se u příležitosti Dne Země a akce Ukliďme Svět, ukliďme Česko, zapojilo zhruba 50 zaměstnanců krajského úřadu.

„Okolí Heřmanického rybníka vytipoval k úklidu odbor životního prostředí a zemědělství. Lidé do této evropsky významné lokality bohužel vyhazují plechovky, plastové lahve, kusy nábytku i ojeté pneumatiky a nezastaví je ani to, že jde o lokalitu s mimořádným přírodním významem zařazenou do soustavy chráněných území NATURA 2000,“ říká Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí.

Úklid byl jednou z řady aktivit krajského úřadu, kterou vykonává nad rámec určených povinností. „Dovolím si směle tvrdit, že mě zájem našich zaměstnanců o zvelebení kousku našeho kraje vůbec nepřekvapuje. Znáte to: když víte, co dostanete pod stromeček, taky to není překvapení,“ komentuje zájem úředníků, kteří přišli uklízet okolí rybníka, ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

„Je dobře, že lidé na ochranu životního prostředí opravdu slyší,“ míní Jan Filgas, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. „Už loni se do akce, kterou jsme si nazvali Ukliďme kousek svého kraje, zapojila čtyřicítka dobrovolníků. Sesbírali jsme celkem šest tun odpadků, kterými jsme naplnili dva velkoobjemové kontejnery.

Moravskoslezský kraj také finančně podpořil 10 tisíci korunami spolek Ekosmák, který je spolu s Českým svazem ochránců přírody jedním z organizátorů celorepublikové kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko. Finance jsou určeny na organizační a technické zajištění dobrovolnických aktivit.