Jste zde: Úvodní stránkaAktuality

Vzdělávací seminář Udržitelný rozvoj a adaptace na klimatické změny

Útvar podpory řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uspořádal dne 20. 9. 2018. pro studenty Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě vzdělávací seminář na téma Udržitelný rozvoj v souvislostech a adaptace na klimatické změny, který byl zaměřen na vysvětlení základních pojmů v oblasti udržitelného rozvoje, jeho cílů, jeho význam pro společnost, na představení základních principů místní Agendy 21v ČR.

Lektor v další části semináře rovněž představil problematiku klimatických změn, včetně vysvětlení základních pojmů a přístupu, jak je možné reagovat na klimatické změny ve městech a tím snížit jejich dopady.

Semináře, který vedl zkušený lektor Národní sítě Zdravých měst ČR pan RNDr. Radim Misiaček, se účastnili studenti výše uvedené školy a jejich učitelé.