Jste zde: Úvodní stránkaAktuality

Vzdělávací seminář Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21

Útvar podpory řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uspořádal dne 2. 10. 2019 pro studenty Střední školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě vzdělávací seminář na téma Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21, který byl zaměřen na vysvětlení základních pojmů v oblasti udržitelného rozvoje, jeho cílů, jeho význam pro společnost, na představení základních principů místní Agendy 21v ČR.

Semináře, který vedla zkušená lektorka Národní sítě Zdravých měst ČR paní Dana Diváková, se účastnili studenti 1. ročníku výše uvedené školy a jejich učitelé. Ve svém semináři se zaměřila především na vysvětlení pojmů udržitelný rozvoj, místní Agenda 21, představila 3 pilíře udržitelného rozvoj. Studenty seznámila s 17 Cíli udržitelného rozvoje OSN, vysvětlila pojmy jako fair trade, bezobal, kola pro Afriku, UNICEF apod. Následná diskuse se studenty proběhla na téma jak může přispět jednotlivec pro zlepšení kvality života na Zemi.    Semináře, který vedla zkušená lektorka Národní sítě Zdravých měst ČR paní Dana Diváková, se účastnili studenti 1. ročníku výše uvedené školy a jejich učitelé. Ve svém semináři se zaměřila především na vysvětlení pojmů udržitelný rozvoj, místní Agenda 21, představila 3 pilíře udržitelného rozvoj. Studenty seznámila s 17 Cíli udržitelného rozvoje OSN, vysvětlila pojmy jako fair trade, bezobal, kola pro Afriku, UNICEF apod. Následná diskuse se studenty proběhla na téma jak může přispět jednotlivec pro zlepšení kvality života na Zemi.