Jste zde: Úvodní stránkaCo je místní Agenda 21

Co je místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (MA21) vychází z mezinárodního dokumentu OSN, nazvaného Agenda 21, který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. MA21 je progresivní zastřešující metodou zvyšování kvality veřejné správy, vedoucí k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Kromě kvalitnější a efektivnější práce veřejné správy sebou přináší řadu přidaných hodnot. Významné je zejména aktivní zapojení obyvatel do veřejného života včetně spolurozhodování o věcech veřejných, přičemž místní samosprávy sehrávají v tomto procesu klíčovou roli.