Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

  • správce (státních) dálnic a silnic I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD),
  • správce (krajských) silnic II. a III. třídy - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (SSMSK),
  • správce (městských) tramvajových a trolejbusových drah - Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO),
  • správce (městských) komunikací - Ostravské komunikace, a. s. (OKAS),
  • správce (státních) drah - Správa železniční a dopravní cesty, s. o. (SŽDC),
  • investor vybraných staveb (krajských) silnic II. a III. třídy - odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK IROP)

Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací.

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
OV
NJ
  Dny NATO
zvýšený provoz na silnicích I/58 a II/464 do a z Mošnova
21.-22. 9. 2019 Jagello 2000
OP I/11 I/11 Opava, severní obchvat - východní část od 6. 3. 2017 ŘSD
NJ I/58 I/58 Příbor Skotnice od 27. 7. 2017 ŘSD
BR I/57 I/57 Krnov - SV obchvat
omezení provozu v místech napojení obchvatu na stávající silniční síť
od 9. 8. 2017 ŘSD
FM
NJ
D48 D48 Rybí - MÚK Rychaltice
omezení provozu do dvou jízdních pruhů, další omezení dle postupu stavebních prací
od 29. 6. 2017 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat od 22. 5. 2018 ŘSD
FM D56 D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 od 22. 5. 2018 ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory   ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat   ŘSD
FM D48 D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
dálnice D48, dokončení napojení MÚK Rychaltice, omezení provozu
  ŘSD
KI   Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice 7/2017 – 4/2020 SŽDC
okres silnice název akce plán realizace investor
OV D56 Ostrava, Hrabová, mosty ev. č. D56-052.. 1 a D56-052.. 2, za Makrem, částečná 1+1, kompletní rekonstrukce 2019/2020 od 7/2019 ŘSD
OV I/11 Ostrava, ul. 17. listopadu III. etapa, km 274,800-275,500, částečná, oprava povrchu 3./4.Q 2019.   ŘSD
OV I/11 Rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek
Ostrava, I/11 Rudná, úsek v km cca 282,700-283,400, částečné omezení provozu
2019 1. 4. 2019 - 20. 9. 2019 GasNet, s.r.o.
OV I/11
II/477
Oprava rampy Frýdecká 9/2019 - 10/2019   ŘSD
OV I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, PHS, km 32,000-32,700, částečná, probarvení PHS 2019 do 7/2019 ŘSD
OV II/473 Rekonstrukce mostu ev. č. 473-009 Šenov 2019 8. 4. 2019 - 30. 10. 2019 SSMSK
OV II/477, II/479, III/4721 MÚK Bazaly - II. etapa   4/2018 - 6/2020 IROP
OV II/478 Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa, + oprava ulice Mostní od okružní křižovatky k II/477   7/2018 - 6/2019 IROP
OV II/479 Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská 2019 25. 3. 2019 - 19. 12. 2019 IROP
OV II/479 Oprava autobusových zálivů
Ostrava, Svinovské mosty, vazba na II. etapu mostů přes trať
2019   SSMSK
OV II/479 Výměna kolejových konstrukcí
Ostrava, Mariánské náměstí, oboustranné zrušení odbočení ve směru Poruba - Vítkovice
11/2019   DPO
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3. 3 a 4787-4. 3   4/2018 - 6/2020 IROP
OV III/4787 Rekonstrukce tramvajové trati
ul. Výškovická mezi ul. Pavlovova a ul. U Studia, omezení provozu na ul. Výškovická, úplná uzavírka
2019 9. 9. 2019 - 15. 9. 2019 DPO
 
OV MK Souvislá oprava
Ostrava, ul. Valchařská
9/2019 - 10/2019   OKAS
OV MK Souvislá údržba
Ostrava, ul. 28. října v úseku Sokolská třída - Kostelní, úplná uzavírka
7/2019 - 8/2019   OKAS
OV MK Velkoplošná oprava ul. 28. října
Ostrava, úsek mezi ul. Nádražní a Žofinská, za provozu
6/2019   OKAS
OV MK
I/11
Oprava lávky OV 322L
Ostrava, lávka přes Rudnou u průmyslové školy, omezení provozu na I/11
2019 1. 8. 2019 - 16. 12. 2019 OKAS
BR I/45 Bruntál - průtah, km 24,020-25,448, částečná, dle diagnostiky 6/2019   ŘSD
BR I/45 Rekonstrukce křižovatky se silnicí III/4586
Brantice, omezení provozu
2019 10. 4. 2019 - 30. 11. 2019 Značky Morava, a.s.
BR I/45 Valšov - Moravskoslezský Kočov
úsek v km 19,000-20,070, oprava povrchu, částečná
2019 9. 8. 2019 - 30. 9. 2019 ŘSD
BR I/57 Vysoká, most ev. č. 57-001, částečná, oprava izolace, dilatace 2019 od 1. 4. 2019
6 měsíců
ŘSD
BR I/57 Vysoká, most ev. č. 57-002, částečná, kompletní rekonstrukce 2. pol. 2019   ŘSD
BR I/57 Třemešná - průtah
úsek v km 9,00-10,500, oprava povrchu, částečná
7/2019   ŘSD
BR II/442 Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ, úplná 2019 1. 4. 2019 - 22. 9. 2019 IROP
BR II/457 Rekonstrukce a modernizace sil. II/457 Sádek - Osoblaha, omezení provozu 2019 1. 7. 2019 - 30. 9. 2019 IROP
BR III/45211 III/45211 Mezina průtah, km 0,000-2,260, včetně mostů ev. č. 45211-1 a 45211-2, úplná, 4 měsíce 2019 12. 8. 2019 - 15. 10. 2019 SSMSK
FM D48 Frýdek-Místek, oprava PHS, km 49,600-49,800, částečná, výměna PHS     ŘSD
FM D48 Nošovice - Třanovice, oprava povrchu na mostech, částečná, oprava povrchu, převedeno do protisměru 8/2019   ŘSD
FM I/11 Mosty u Jablunkova
protihluková opatření I. etapa, úsek v km 341,320-346,563, částečná
do 8/2019   ŘSD
FM I/11 Oprava izolace, mostní objekty ev. č. 11/187, 11/192 a 11/193, omezení 1+1 2019   ŘSD
FM I/48 Frýdek-Místek - rampy na tř. TGM, částečná, oprava povrchu, sanace stěny, 2019 15. 5. 2019 - 15. 9. 2019 ŘSD
FM I/56 Frýdlant nad Ostravicí, mosty ev. č. 56-082,56-089 a 56-090, přes cestu na Pstruží a řeku Čeladenku, částečná, kompletní rekonstrukce, SSZ 2019 20. 4. 2019 - 15. 11. 2019 ŘSD
FM I/56 Staré Hamry, mosty ev. č. 56-106 a 56-107, bez omezení (přesýpané mosty), kompletní rekonstrukce 2019/2020   ŘSD
FM II/474 Silnice II/474
úsek v km 15,690-18,730 Hnojník, Třanovice, částečná
2019 22. 7. 219 - 29. 9. 2019 SSMSK
FM II/477 Most ev. č. 477-032 Baška
provizorní komunikace
2019 19. 8. 2019 - 15. 12. 2019 SSMSK
FM II/484 Rekonstrukce mostu ev. č. 484-005 Bílá, Konečná 9-10/2019 - 2020   SSMSK
FM II/486, III/4841 Okružní křiž. II/486 a III/4841 v Krmelíně 2019 1. 6. 2019 - 30. 9. 2019 SSMSK
KI I/11 Havířov - Bludovice, km 300,050-301,930, SSZ, úplná uzavírka ve dnech 24.8., 25.8., 31.8, 1.9. 2019 12. 8. 2019 - 20. 9. 2019 ŘSD
KI I/11 Stanislavice - průtah
částečná, oprava povrchu, úsek v km 310,100-311,200
8/2019   ŘSD
KI I/48 Český Těšín, mosty ev. č. 48-100.. 1 a 48-100.. 2, částečná, kompletní rekonstrukce 2019/2020   ŘSD
KI I/59 Karviná, most ev. č. 59-009, přes žel. trať, částečná, kompletní rekonstrukce 2019 1. 4. 2019 - 30. 9. 2019 ŘSD
KI I/59 Orlová - Doly, oprava po důlních vlivech, úsek v km 9,400-11,000, omezení provozu, oprava povrchu 2019 1. 9. 2019 - 27. 10. 2019 ŘSD
OKD
KI I/67 Dětmarovice, most ev. č. 67-015, přes Olši, částečná, kompletní rekonstrukce 2019 22. 1. 2019 - 30. 9. 2019 ŘSD
KI I/67 Karviná, most ev. č. 67-012, částečná, demolice a výstavba nového mostu 2019 23. 7. 2019 - 22. 10. 2019 ŘSD
KI II/475 SIlnice II/475
oprava nivelety v km 12,350-12,900, úplná uzavírka
  22. 7. 2019 - 19. 9. 2019 SSMSK
OKD
KI III/4687 III/4687, Darkov - Stonava
úsek v km 0,770-3,140, důlní škody
2019 1. 7. 2019 - 30. 9. 2019 SSMSK
OKD
KI III/4688 Provizorní opatření most ev. č. 4688-2 Kovona Karviná 6/2019 - 9/2019 od 10. 6. 2019 SSMSK
KI III/47215 rekonstrukce mostu ev. č. 47215-2
Doubrava, úplná uzavírka
2019 25. 7. 2019 - 31. 10. 2019 SSMSK
NJ I/48 Dub - Palačov, v km 10,300-11,860, částečná, dle diagnostiky 2019   ŘSD
NJ I/48 Nový Jičín - Rybí
oprava povrchu, úsek v km 20,385-23,750
8/2019   ŘSD
NJ I/57 Šenov u Nového Jičína, most ev. č. 57-038, pod I/48, částečná, kompletní rekonstrukce 2019 1. 4. 2019 - 31. 12. 2019 ŘSD
NJ I/57 Sanace svahu a oprava chodníku
I/57, Nový Jičín, ul. Revoluční, omezení provozu, SSZ
2019 6. 9. 2019 - 4. 1. 2020 ŘSD
NJ I/57 Nový Jičín - Hodslavice, v km 93,760-101,400, částečná, oprava povrchu, vazba na kanalizaci 2019   ŘSD
NJ III/4805 Most ev. č. 4805-1 přes Lubinu, Petřvald 2019 25. 3. 2019 - 13. 9. 2019 SSMSK
NJ III/4806 III/4806 Hájov průtah
úsek v km 8,026-10,643, omezení provozu
od 8/2019   SSMSK
OP I/46 most ev. č. 46-079
Sudice, kompletní rekonstrukce, částečná
2019 15. 4. 2019 - 31. 5. 2020 ŘSD
OP I/56 Opava - Malé Hoštice
oprava povrchu, úsek v km 0,670-1,325
9/2019   ŘSD
OP I/57 Branka u Opavy, most ev. č. 57-020, částečná, kompletní rekonstrukce, mostní provizorium 2019 15. 4. 2019 - 15. 9. 2019 ŘSD
OP I/57 oprava propustku ev.č. 57-117P
Březová, I/57 v km cca 64,900, omezení provozu, SSZ
2019 18. 7. 2019 - 30. 9. 2019 ŘSD
OP II/465 Most ev. č. 465-004 přes Sezinu
Kyjovice, mostní provizorium, SSZ
2019 1. 6. 2019 - 30. 11. 2019  
OP II/466 Rekonstrukce křižovatky v Chuchelné, II/466 s ul. Komenského, částečná 2019 13. 5. 2019 - 30. 9. 2019 SSMSK
OP III/01129 Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129, ul. Pekařská, úplná, částečná 3/2019 - 9/2019   SSMSK
OP III/4405 Rekonstrukce náměstí Budišov nad Budišovkou, úplná 4/2019 - 10/2019 11. 4. 2019 - 15. 10. 2019 SSMSK
OP III/4697, III/46611 Okružní křiž. III/4697 a III/46611 v Ludgeřovicích     SSMSK

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál
CB kryt
cemento-betonový kryt
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek-Místek
JE
Jeseník
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OZ
Opěrná zeď
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IROP
Integrovaný regionální operační program
VDZ
vodorovné dopravní značení

14.1.2019
frame-scrollup