Zpráva

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji

Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):

  • správce (státních) dálnic a silnic I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD),
  • správce (krajských) silnic II. a III. třídy - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (SSMSK),
  • správce (městských) tramvajových a trolejbusových drah - Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO),
  • správce (městských) komunikací - Ostravské komunikace, a. s. (OKAS),
  • správce (státních) drah - Správa železniční a dopravní cesty, s. o. (SŽDC),
  • investor vybraných staveb (krajských) silnic II. a III. třídy - odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK IROP)

Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací.

Akce s dopadem na silniční provoz
okres silnice název akce termín zodpovídá
OV   Dolní oblast Vítkovice
KABÁT 2019
RunTour 2019
8. 6. 2019  
OV   Zlatá tretra
zvýšený provoz na vybraných komunikacích v Ostravě
20. 6. 2019 TK PLUS s. r. o.
OV   Beats for Love
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
3.-6. 7. 2019  
OV   Colours of Ostrava
zvýšený provoz na přístupových komunikacích k areálu
17.-20. 7. 2019 Colour Production, spol. s r.o.
OV
FM
  Czech Cycling Tour
omezení zejména terminál Hranečník
15.-18. 8. 2019 TTV sport
group CZ s.r.o.
OV
NJ
  Dny NATO
zvýšený provoz na silnicích I/58 a II/464 do a z Mošnova
21.-22. 9. 2019 Jagello 2000
OP I/11 I/11 Opava, severní obchvat - východní část od 6. 3. 2017 ŘSD
NJ I/58 I/58 Příbor Skotnice od 27. 7. 2017 ŘSD
BR I/57 I/57 Krnov - SV obchvat od 9. 8. 2017 ŘSD
FM
NJ
D48 D48 Rybí - MÚK Rychaltice
omezení provozu do dvou jízdních  pruhů, další omezení dle postupu stavebních prací
od 29. 6. 2017 ŘSD
FM D48 D48 Frýdek-Místek, obchvat od 22. 5. 2018 ŘSD
FM D56 D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 od 22. 5. 2018 ŘSD
FM I/68 I/68 Třanovice - Nebory   ŘSD
KI I/67 I/67 Karviná, obchvat   ŘSD
FM D48 D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
dálnice D48, dokončení napojení MÚK Rychaltice, omezení provozu
  ŘSD
KI   Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice 7/2017 – 4/2020 SŽDC
okres silnice název akce plán realizace investor
OV D56 Ostrava, Hrabová, mosty ev. č. D56-052.. 1 a D56-052.. 2, za Makrem, částečná 1+1, kompletní rekonstrukce 2019/2020   ŘSD
OV I/11 Ostrava, ul. 17. listopadu III. etapa, km 274,800-275,500, částečná, oprava povrchu 3./4.Q 2019.   ŘSD
OV I/11 Ostrava, ul. Rudná
úsek v km 284,032-285,273, částečná, dle diagnostiky
2019 9. 5. 2019 - 17. 7. 2019 ŘSD
OV I/11 Rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek
Ostrava, I/11 Rudná, úsek v km cca 282,700-283,400, částečné omezení provozu
2019 1. 4. 2019 - 20. 9. 2019 GasNet, s.r.o.
OV I/11
MK
Oprava tramvajové trati na ul. Závodní
Ostrava, omezení provozu, uzavírka křižovatky Rudná a Závodní
2019 21. 7. 2019 - 31. 8. 2019 DPO
OV I/11
I/56
Oprava rampy Místecká - Rudná u Hornbachu 2019   ŘSD
OV I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, PHS, km 32,000-32,700, částečná, probarvení PHS 2019   ŘSD
OV I/56 Ostrava, ul. Cingrova, Senovážná
oprava povrchu, úsek v km 33,536-33,926, úplná
9/2019   ŘSD
OV I/58 Most ev. č. 58-026
Stará Ves nad Ondřejnicí, kompletní rekonstrukce, částečná
2018/2019 1. 4. 2019 - 30. 6. 2019 ŘSD
OV II/470 Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská, částečná, úplná 2019 1. 4. 2019 - 31. 8. 2019 IROP
OV II/473 Rekonstrukce mostu ev. č. 473-009 Šenov 2019 8. 4. 2019 - 31. 10. 2019 SSMSK
OV II/477, II/479, III/4721 MÚK Bazaly - II. etapa   4/2018 - 6/2020 IROP
OV II/478 Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa, + oprava ulice Mostní od okružní křižovatky k II/477   7/2018 - 6/2019 IROP
OV II/479 Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská 2019 25. 3. 2019 - 19. 12. 2019 IROP
OV II/479 Oprava autobusových zálivů
Ostrava, Svinovské mosty, vazba na II. etapu mostů přes trať
2019   SSMSK
OV II/479 Výměna kolejnic
Ostrava, křižovatka ulic Opavská a Sjízdná, úprava řazení v křižovatce, omezení provozu
8/2019   DPO
OV II/479 Výměna kolejových konstrukcí
Ostrava, Mariánské náměstí, oboustranné zrušení odbočení ve směru Poruba - Vítkovice
11/2019   DPO
OV II/647, III/4654 Okružní křiž. II/647 a III/4654 s MK v Klimkovicích 2019 1. 6. 2019 - 31. 8. 2019 SSMSK
Město Klimkovice
OV II/647
MK
Výměna kolejnic
Ostrava, křižovatka Mariánskohorská a Nádražní, omezení provozu na ul. Mariánskohorská
6/2019   DPO
OV III/4787, III/4804 III/4787 a III/4804 Stará Ves nad Ondřejnicí - Košatka, I. úsek km 10,629-11,219, II. úsek km 0,381-1,362 2019 23. 9. 2019 - 31. 10. 2019 SSMSK
OV III/4787 Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3. 3 a 4787-4. 3 4/2018 - 6/2020   IROP
OV III/4787 Rekonstrukce tramvajové trati
ul. Výškovická mezi ul. Pavlovova a ul. U Studia, omezení provozu na ul. Výškovická, úplná uzavírka
2019 9. 9. 2019 - 15. 9. 2019 DPO
 
OV III/4793 Výměna kolejnic
Ostrava, ul. Vítkovická, omezení provozu v místě stavby
7/2019   DPO
OV MK Rekonstrukce tramvajové zastávky Hotelový dům Hlubina
snížení počtu jízdních pruhů v místě stavby
3/2019 - 4/2019   DPO
OV MK Oprava výhybky
Ostrava, křižovatka ulic Ruská a Závodní
5/2019   DPO
OV MK Souvislá oprava
Ostrava, ul. Valchařská
9/2019 - 10/2019   OKAS
OV MK Souvislá údržba
Ostrava, ul. 28. října v úseku Sokolská třída - Kostelní, úplná uzavírka
7/2019 - 8/2019   OKAS
OV MK Souvislá údržba MK Junácká
Ostrava, úsek mezi ul. Koláčkova - Blanická, úplná uzavírka, 2 etapy
2019 8. 4. 2019 - 31. 7. 2019 OKAS
OV MK Velkoplošná oprava ul. 28. října
Ostrava, úsek mezi ul. Nádražní a Žofinská, za provozu
6/2019   OKAS
OV MK
I/11
Oprava lávky OV 322L
Ostrava, lávka přes Rudnou u průmyslové školy, omezení provozu na I/11
9/2019 - 11/2019   OKAS
OV MK
I/11
Oprava SSZ
Ostrava, křižovatka I/11 s ulicí nábř. SPB, omezení provozu
2019   OKAS
BR I/45 Bruntál - průtah, km 24,020-25,448, částečná, dle diagnostiky 6/2019   ŘSD
BR I/45 Rekonstrukce křižovatky se silnicí III/4586
Brantice, omezení provozu
2019 10. 4. 2019 - 30. 11. 2019 Značky Morava, a.s.
BR I/45 Valšov - Moravskoslezský Kočov
úsek v km 19,000-20,070, oprava povrchu, částečná
7/2019 - 8/2019   ŘSD
BR I/46 Dvorce - průtah, km 81,275-83,100, částečná, dle PD 2019   ŘSD
BR I/57 Vysoká, most ev. č. 57-001, částečná, oprava izolace, dilatace 2019 od 1. 4. 2019
6 měsíců
ŘSD
BR I/57 Vysoká, most ev. č. 57-002, částečná, kompletní rekonstrukce 2. pol. 2019   ŘSD
BR I/57 Třemešná - průtah
úsek v km 9,00-10,500, oprava povrchu, částečná
7/2019   ŘSD
BR II/442 Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ, úplná 2019 1. 4. 2019 - 22. 9. 2019 IROP
BR II/445 Rekonstrukce a modernizace sil. II/445 Heřmanovice - hr. Olomouckého kraje, úsek v km 63,174-65,831, částečná 2019 - 2019 8. 4. 2019 - 14. 7. 2019 IROP
BR II/451
II/452
II/451 Vrbno - Karlovice
úsek v km 8,305-11,959, 9,087-9,156, IZS, BUS, částečná, úplná dle postupu prací
5/2019 - 7/2019   SSMSK
BR II/457 Rekonstrukce a modernizace sil. II/457 Sádek - Osoblaha, omezení provozu 5/2019 - 7/2019   IROP
BR III/37010 Rekonstrukce mostu ev. č. 37010-18 Rýmařov, Janovice, úplná     SSMSK
BR III/4451 Tvrdkov - Ruda, III. etapa
úsek v km 19,550-21,210, částečná, úplná dle postupu prací
    SSMSK
BR III/45211 III/45211 Mezina průtah, km 0,000-2,260, včetně mostů ev. č. 45211-1 a 45211-2, úplná, 4 měsíce 6/2019 - 10/2019   SSMSK
BR III/45731 III/45731 Osoblaha
úsek v km 0,000-0,406, částečná, úplná dle postupu prací
2019   SSMSK
FM D48 Frýdek-Místek, oprava PHS, km 49,600-49,800, částečná, výměna PHS     ŘSD
FM D48 Nošovice - Třanovice, oprava povrchu na mostech, částečná, oprava povrchu, převedeno do protisměru 2019   ŘSD
FM I/11 Oprava mostu ev. č. 11-201
Mosty u Jablunkova, silnice I/11, km cca 344,1, sanace trhlin, omezení provozu 1+1, SSZ
2019 1. 4. 2019 - 31. 5. 2019 ŘSD
FM I/11 Mosty u Jablunkova
protihluková opatření I. etapa, úsek v km 341,320-346,563, částečná
2018-2019   ŘSD
FM I/11 Oprava izolace, mostní objekty ev. č. 11/187, 11/192 a 11/193 2019   ŘSD
FM I/11J Bystřice nad Olší, most ev. č. 11J-181, stará I/11, úplná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
FM I/48 Frýdek-Místek - rampy na tř. TGM, částečná, oprava povrchu, sanace stěny 4/2019   ŘSD
FM I/48 Silnice I/48
Frýdek-Místek, úsek v km 45,280-45,200, omezení provozu na 1+1, realizace stavby "D56 Frýdek-Místek, připojení na D48"
  15. 3. 2019 - 1. 9. 2019 ŘSD
FM I/56 Frýdlant nad Ostravicí, mosty ev. č. 56-082,56-089 a 56-090, přes cestu na Pstruží a řeku Čeladenku, částečná, kompletní rekonstrukce, SSZ 2019 20. 4. 2019 - 15. 11. 2019 ŘSD
FM I/56 Ostravice, most ev. č. 56-100
mostní provizorium, demolice a výstavba nového mostu, SSZ
2019 18. 3. 2019 - 11. 8. 2019 ŘSD
FM I/56 Staré Hamry, mosty ev. č. 56-106 a 56-107, bez omezení (přesýpané mosty), kompletní rekonstrukce 2019/2020   ŘSD
FM I/56 Staré Hamry, km 81,100-82,600, částečná, dle diagnostiky 6/2019 - 7/2019   ŘSD
FM II/473 Oprava mostu ev. č. 473-006, Koloredowski, bez omezení dopravy 3/2019 - 6/2019   SSMSK
FM II/474 Silnice II/474
úsek v km 15,690-18,730 Hnojník, Třanovice, částečná
5/2019 - 6/2019   SSMSK
FM II/477 Most ev. č. 477-032 Baška 6/2019 - 10/2019   SSMSK
FM II/484 Rekonstrukce mostu ev. č. 484-005 Bílá, Konečná 9-10/2019 - 2020   SSMSK
FM II/486, III/4841 Okružní křiž. II/486 a III/4841 v Krmelíně 3/2019 - 8/2019   SSMSK
FM III/4733h III/4733H Dobrá
úsek v km 0,000-1,283, částečná
    SSMSK
FM III/4775 Silnice III/4775, PZ Nošovice     SSMSK
FM III/48314 III/48314 Pstruží - Frýdlant I. etapa, km 2,180-2,976 7/2019 - 8/2019   SSMSK
FM III/48314 III/48314 Pstruží - Frýdlant II. etapa, km 3,562-4,678     SSMSK
KI I/11 Havířov - Bludovice, km 300,050-301,930, částečná, dle diagnostiky     ŘSD
KI I/11 Stanislavice - průtah
částečná, oprava povrchu, úsek v km 310,100-311,200
2019   ŘSD
KI I/48 Český Těšín, mosty ev. č. 48-100.. 1 a 48-100.. 2, částečná, kompletní rekonstrukce 2019   ŘSD
KI I/48 Chotěbuz, v km 71,650-73,500, částečná, kompletní rekonstrukce     ŘSD
KI I/59 Karviná, most ev. č. 59-009, přes žel. trať, částečná, kompletní rekonstrukce 2019   ŘSD
KI I/59 Orlová - Doly, oprava po důlních vlivech, úsek v km 9,400-11,000, částečná, oprava povrchu 2019   ŘSD
KI I/67 Dětmarovice, most ev. č. 67-015, přes Olši, částečná, kompletní rekonstrukce   22. 1. 2019 - 31. 7. 2019 ŘSD
KI I/67 Karviná, most ev. č. 67-012, částečná, demolice a výstavba nového mostu     ŘSD
KI II/474 II/474, Orlová, okružní křižovatka u nemocnice 7/2019 - 9/2019   SSMSK
KI III/4687 III/4687, Darkov - Stonava
úsek v km 0,770-3,140, důlní škody
5/2019 - 8/2019   SSMSK
KI III/4688 Provizorní opatření most ev. č. 4688-2 Kovona Karviná 6/2019 - 9/2019   SSMSK
NJ I/47 Fulnek - rampy na I/57, částečná, oprava povrchu 2019   ŘSD
NJ I/47 Fulnek, oprava PHS, km 84,700, částečná, oprava PHS 2019   ŘSD
NJ I/48 Dub - Palačov, v km 10,300-11,860, částečná, dle diagnostiky 2019   ŘSD
NJ I/48 Nový Jičín - Rybí
oprava povrchu, úsek v km 20,385-23,750
8/2019   ŘSD
NJ I/57 Šenov u Nového Jičína, most ev. č. 57-038, pod I/48, částečná, kompletní rekonstrukce 2019 1. 4. 2019 - 19. 8. 2019 ŘSD
NJ I/57 Fulnek - Životice, km 76,500-83,300, částečná, oprava povrchu, REMIX 4/2019 5. 4. 2019 - 29. 7. 2019 ŘSD
NJ I/57 Nový Jičín - Hodslavice, v km 93,760-101,400, částečná, oprava povrchu 6/2019   ŘSD
NJ II/442 Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava 2018-2019 do 31. 5. 2019 IROP
NJ III/4805 Most ev. č. 4805-1 přes Lubinu, Petřvald 2019 25. 3. 2019 - 30. 8. 2019 SSMSK
NJ III/4806 III/4806 Hájov průtah
úsek v km 8,026-10,643
5/2019 - 8/2019   SSMSK
NJ III/4822, III/46432 III/4822, II/46432 Borovec - Sedlnice průtah, km 2,961-3,218 a 0,000-3,193 5/2019 - 8/2019   SSMSK
NJ III/4832 Silnice III/4832 opěrná zeď Žilina u Nového Jičína, částečná 4/2019 - 9/2019   SSMSK
OP I/11, I/46 Opava, ul. Olomoucká - Nádražní okruh, km 112,030 (I/46) - 251,800 (I/11), částečná, dle diagnostiky 2019   ŘSD
OP I/11, I/57 okres Opava, mikrokobercová úprava
úseky v km 244,963-248,048 (I/11) a 42,176-44,496 (I/57), částečná
6/2019   ŘSD
OP I/46 Chlebičov - Pusté Jakartice
úsek v km 117,900-120,200, částečná, dle diagnostiky
6/2019 29. 4. 2019 - 14. 6. 2019 ŘSD
OP I/46 most ev. č. 46-079
Sudice, kompletní rekonstrukce, částečná
2019 15. 4. 2019 - 31. 5. 2019 ŘSD
OP I/56 most ev. č. 56-011
Ludgeřovice, kompletní rekonstrukce, omezení provozu
2019   ŘSD
OP I/56 Ludgeřovice, oprava PHS, km 25,440-25,890, částečná, výměna PHS, 3 etapy, SSZ   1. 4. 2019 - 30. 6. 2019 ŘSD
OP I/56 Opava - Malé Hoštice
oprava povrchu, úsek v km 0,670-1,325
9/2019   ŘSD
OP I/57 most ev. č. 57-015
Holasovice, omezení provozu
2018-2019   ŘSD
OP I/57 Branka u Opavy, most ev. č. 57-020, částečná, kompletní rekonstrukce 2019 15. 4. 2019 - 15. 9. 2019 ŘSD
OP I/57 Opava - Otice
úsek v km 49,827-51,292, oprava povrchu, omezení provozu
4/2019   ŘSD
OP II/443, III/4405 II/443, III/4405 Budišov nad Budišovkou, úsek v km 10,291-10,674, úplná 10/2019   SSMSK
OP II/443 II/443 Opava - Otice, úsek v km 37,041-39,088, částečná 7/2019 - 8/2019   SSMSK
OP II/465 Most ev. č. 465-004 přes Sezinu
Kyjovice, mostní provizorium
4/2019 - 10/2019    
OP II/466 Rekonstrukce křižovatky v Chuchelné, II/466 s ul. Komenského, částečná 4/2019 - 10/2019   SSMSK
OP III/01129 Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129, ul. Pekařská, úplná, částečná 3/2019 - 9/2019   SSMSK
OP III/4405 Rekonstrukce náměstí Budišov nad Budišovkou, úplná 4/2019 - 10/2019 11. 4. 2019 - 15. 10. 2019 SSMSK
OP III/4648 Silnice III/4648 kamenolom Bohučovice, úplná 3/2019 - 6/2019   SSMSK
OP III/4697, III/46611 Okružní křiž. III/4697 a III/46611 v Ludgeřovicích     SSMSK
OP III/4698 III/4698 Darkovice - Darkovičky, úsek v km 2,448-3,416, částečná 8/2019 - 9/2019   SSMSK

Seznam použitých zkratek:

BR
Bruntál
CB kryt
cemento-betonový kryt
DPO
Dopravní podnik Ostrava, a. s.
FM
Frýdek-Místek
JE
Jeseník
KI
Karviná
MK
místní komunikace
MSK
Moravskoslezský kraj
MUK
mimoúrovňová křižovatka
NJ
Nový Jičín
OKAS
Ostravské komunikace, a. s.
OP
Opava
OV
Ostrava-město
OZ
Opěrná zeď
ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
SSMSK
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
SSZ
Světelné signalizační zařízení (semafor)
SŽDC
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IROP
Integrovaný regionální operační program
VDZ
vodorovné dopravní značení

14.1.2019
frame-scrollup