Zpráva

1. Krajský akční plán – schválený dokument

Pracovní skupina Vzdělávání doporučila v korespondenčním hlasování, které probíhalo ve dnech 28.11.2016 - 8.12.2016, Regionální stálé konferenci schválit návrh dokumentu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje". Regionální stálá konference v rámci korespondenčního hlasování schválila dokument KAP. Krajský akční plán je strategický dokument definující potřeby a priority v oblasti vzdělávání ve středních školách, vyšších odborných školách a v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na území MSK.

frame-scrollup