Zpráva

1. tématické setkání ředitelů/zástupců škol

Ve dnech 16. – 17. 2. 2017 se v rámci aktivit krajského projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (KAP MSK) konalo 1. tematické setkání ředitelů/zástupců škol (TS). TS jsou v tomto projektu mj. platformou pro zapojení škol, příp. dalších subjektů, vjednotlivých tématech a slouží např. ke zlepšení řízení škol, ke zvyšování kvality vzdělávání, k rozvoji partnerství, předávání zkušeností a seznámení s příklady dobré praxe. Setkání bylo koncipováno jako dvoudenní odborná a diskusní platforma a bylo zaměřeno na témata: Podpora polytechnického vzdělávání; Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; Podpora kariérového poradenství; Rozvoj výuky cizích jazyků a Matematická a čtenářská gramotnost.

frame-scrollup