Zpráva

Aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic

Ke dni 21. 11. 2018 byla Pracovní skupinou Vzdělávání schválena Příloha č. 1 k Rámci pro podporu infrastruktury a investic. Tato příloha byla schválena v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života, která byla vyhlášena Ministerstvem pro místní rozvoj a je financována z Integrovaného regionálního operačního programu.

Podpora z této výzvy může být poskytnuta školám samostatně zřízeným pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.) a školským poradenským zařízením.

Smart akcelerátor RIS3 strategie
frame-scrollup