Zpráva

Podzimní vzdělávací semináře pro ředitele a zástupce škol

V měsících říjnu a listopadu 2018 připravil realizační tým KAP MSK vzdělávací semináře pro ředitele a zástupce škol, které se zaměřily na osobnostní rozvoj a podporu rozvoje manažerských dovedností vedoucích pracovníků škol. Ti se mohli vzdělávat v následujících tématech: Koučink ve vedení, Hodnocení a zpětná vazba, Prevence stresu a obnova sil, Mozkový jogging a Umění facilitace – efektivní vedení porad a diskuzí.

Smart akcelerátor RIS3 strategie
frame-scrollup