Zpráva

Pracovní skupina vzdělávání doporučila RSK schválení Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje

Pracovní skupina vzdělávání doporučila ve svém prvním korespondenčním hlasování, které bylo zahájeno dne 28. 11. 2016 a schváleno dne 9. 12. 2016, Regionální stále konferenci MSK schválení dokumentu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje“.

Smart akcelerátor RIS3 strategie
frame-scrollup