Zpráva

Setkání pracovních týmů k prioritizaci potřeb na území kraje

Ve dnech 12. – 13. 5. 2016 se setkali nominovaní zástupci pracovních týmů k pracovnímu jednání, jehož hlavním tématem byla prioritizace potřeb na území kraje v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (KAP MSK). V rámci dopoledního programu byli přítomní seznámeni s připravovanými výzvami z IROP a ITI. Zástupci Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků účastníky seznámili s metodickým vedením tvorby Krajského akčního plánu a zástupci realizačního týmu KAP MSK s aktuálním časovým harmonogramem tvorby KAP MSK. Odpoledne byla zahájena pracovní jednání s diskuzí nad prioritami potřeb vzešlých z Analýzy potřeb v území a Analýzy potřeb ve školách, a to k jednotlivým tématům (oblastem vzdělávání) KAP MSK. K jednotlivým tématům tak pracovní týmy vydaly doporučení k zařazení potřeb do stupňů důležitosti. Jeden zpracovních týmů vydal také doporučení, na základě něhož vzešel souhrnný Rámec pro podporu infrastruktury a investic v kraji s finančním rámcem. Tyto doporučení (výstupy) budou předloženy ke schválení Pracovní skupině Vzdělávání a následně i Regionální stálé konferenci Moravskoslezského kraje.

Smart akcelerátor RIS3 strategie

frame-scrollup