Zpráva

Integrované výjezdové centrum Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově

Nově vybudované Integrované výjezdové centrum Letiště Leoše Janáčka Ostrava je společným centrem složek integrovaného záchranného systému na letišti, tedy hasičů a zdravotníků. Budova navazuje na nově vybudovanou věž řízení letového provozu, jejímž investorem je Řízení letového provozu České republiky, státní podnik a nabízí těmto složkám záchranného systému moderní a odpovídající zázemí pro jejich práci. Zlepší především koordinovaný postup při zásazích v případech mimořádných událostí. Spolupráce mezi hasiči a záchranáři se tak v případě potřeby zásahů v krizových situacích dostalo na kvalitativně daleko vyšší úroveň, než tomu bylo v minulosti.

Uvedení stavby do provozu: 12/2015
Délka výstavby: 12 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 221 mil. Kč.

frame-scrollup