Zpráva

Kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava

V rámci stavby byla vybudována nová elektrizovaná jednokolejná železniční trať mezi železniční stanicí Sedlnice a Letištěm Leoše Janáčka Ostrava s napojením na stávající železniční trať Studénka – Veřovice. Celková délka nové trati od místa odbočení za železniční stanicí Sedlnice do místa ukončení na letišti v nové železniční stanici Mošnov, Ostrava Airport činí 2,904 km.

Realizací stavby byla významně zlepšena dopravní dostupnost letiště, posílena pozice mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava na trhu regionálních letišť a v neposlední řadě vytvořeny podmínky pro další ekonomický rozvoj v okolí letiště (napojení průmyslové zóny Mošnov i budoucích logistických a obchodních zón).

Uvedení stavby do provozu: 12/2014
Délka výstavby: 15 měsíců
Náklady na zhotovení stavby: 506 mil. Kč.

frame-scrollup