Zpráva

Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově

V rámci projektu byla provedena novostavba obytného třípodlažního objektu pro uživatele s fyzickým a mentálním postižením. Objekt je řešen jako tří komunitní forma bydlení, každá komunita je umístěna v jednom z podlaží. Součástí každého podlaží jsou kryté a celoplošně zasklené terasy vytvářející zimní zahrady pro uživatele jednotlivých bytových jednotek, tyto zimní zahrady jsou přístupné z chodbového traktu v sekci pokojů. Celá stavba je řešena jako bezbariérová.

Dokončení stavby: 12/2014
Doba výstavby: 16 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 31 mil. Kč

frame-scrollup