Zpráva

Rekonstrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku

Kapucínský klášter a kostel sv. Josefa je významnou památkou řádového stavitelství na Moravě a jedinou stavbou svého druhu na severovýchodě České republiky. Rekonstrukce kostela sv. Josefa zahrnovala obnovu původního zdiva, sanaci krovů, dostavbu střechy, obnovu interiéru kostela a také veškeré přípojky inženýrských sítí. Při rekonstrukci byly použity tradiční materiály a byly dodrženy dobové technologické postupy. Kostel sv. Josefa v současné době slouží ke kulturně-společenským akcím.

Dokončení stavby: 05/2006
Délka výstavby: 14 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 31 mil. Kč

frame-scrollup