Zpráva

Ústav sociální péče pro mládež Hlučín

V rámci stavby byly rekonstruovány dva stávající objekty a provedena nová přístavba. Novým dispozičním řešením a umístěním zázemí ústavu do nové přístavby bylo docíleno zvýšení komfortu klientů.

Dokončení stavby: 06/2009
Délka výstavby: 12 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 120 mil. Kč

frame-scrollup