Zpráva

Výstavba objektu DOZP ve Studénce

Nový domov DOZP ve Studénce pro osoby se zdravotním postižením

Stavba "Výstavba objektu DOZP ve Studénce" byla realizovaná v rámci projektu "Transformace Zámku Nová Horka", spolufinancovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ("ROP"), prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Výstavba objektu v hodnotě 31 mil Kč byla zahájena v lednu 2015 a zkolaudovaná v lednu 2016.

V rámci projektu byl vybudován domov pro 18 uživatelů (osob se zdravotním postižením) žijících doposud v nevyhovujících prostorách zámku v Nové Horce. Novostavbu tvoří čtyři samostatné bytové jednotky nabízející jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje pro uživatele služby a dále zázemí pro uživatele služby, pracovníky a vedení organizace. Jedná se o dva třípodlažní bezbariérové objekty propojené navzájem komunikačním traktem s lůžkovým výtahem a evakuačním schodištěm.

Dokončení stavby: 12/2015
Délka výstavby: 11 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 31,2 mil. Kč

frame-scrollup