Zpráva

Zateplení Střední odborné školy v Bruntále

Projekt řešil energeticky úsporná opatření objektů v areálu Střední odborné školy v Bruntále. Na 19 budovách bylo provedeno zateplení svislého obvodového pláště budov,  střech a byla vyměněna okna a dveře. Kromě ekologického přínosu, úspory nákladů na vytápění, došlo také ke zlepšení vzhledu budov.

Dokončení stavby: 11/2015
Délka výstavby: 8 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 48 mil. Kč

frame-scrollup