Zpráva

Krajský úřad dále úspěšně pokračuje v zeleném úřadování

Po opětovném prověření a potvrzení certifikace je Krajský úřad Moravskoslezského kraje stále jediným krajským úřadem v naší republice, který má zaveden mezinárodně uznávaný systém řízení přívětivý k životnímu prostředí známý pod zkratkou EMAS.

Na svých webových stránkách právě zveřejnil další Environmentální prohlášení za rok 2012, poskytující veřejnosti informace o vlivech činnosti úřadu na životní prostředí a opatřeních k neustálému snižování všech jeho možných negativních dopadů.

frame-scrollup