Zpráva

Krajský úřad získal certifikaci EMAS a ISO 14001 a má ověřené environmentální prohlášení

Po úspěšném ověření zavedeného systému EMAS a potvrzení platnosti informací uvedených v Environmentálním prohlášení (format pdf; velikost 1769kB) ověřovatelem, které je zveřejněno na webových stránkách věnovaným systému EMAS, obdržel krajský úřad od Ministerstva životního prostředí Certifikát EMAS (format jpeg; velikost 1208 kB), ve kterém se potvrzuje jeho zapsání do Registru organizací s ověřeným systémem EMAS jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni evropské.

Certifikací se završilo několikaleté úsilí krajského úřadu, které začalo v roce 2009 přijetím a uplatňováním Pravidel provozu krajského úřadu příznivého k životnímu prostředí, jež byla určitým předstupněm a přípravou pro zavedení systému EMAS. Jedná se o dobrovolný nástroj, prostřednictvím něhož krajský úřad minimalizuje negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Také se snaží působit na veřejnost i ostatní subjekty veřejné správy a motivovat je k zodpovědnému environmentálnímu přístupu.

V rámci implementace systému EMAS krajský úřad rovněž získal certifikát ISO 14001, který se týká, podobně jako EMAS, environmentálního managementu a má celosvětovou platnost.
frame-scrollup