Jste zde: Úvodní stránkaKriteria MA21 a jejich naplňování

Kritéria MA21 a jejich naplňování

Závazek kvalitativního zlepšení plnění Kritérií MA 21 a přehled plnění kritérií pro posun z kategorie Z do kategorie B.

Moravskoslezský kraj již řadu let realizuje na regionální úrovni aktivity, které jsou v souladu s principy MA21. K těmto aktivitám lze např. řadit projekty, které jsou zaměřeny na podporu EVVO, zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti udržitelného rozvoje, naplňování krajských koncepcí, tématicky spadajících do oblasti udržitelného rozvoje, apod.

V současné době je Moravskoslezský kraj registrován v Databázi MA21 v kategorii C.

Kritéria hodnocení kvality MA21 pro kraje.