Zpráva

Muzeum Novojičínska

Novojičínské muzeum bylo založeno v roce 1887, nicméně jeho předchůdce, tzv. Kattauerovo školní muzeum, působil v Novém Jičíně již od roku 1849. V roce 1940 bylo přemístěno do Žerotínského zámku, kde sídlí dodnes. Součástí muzea je dalších deset poboček přístupných veřejnosti. Sbírky dokumentují vývoj přírody a společnosti na území Kravařska, Lašska a Valašska, a to v oborech botanika, zoologie, entomologie, geologie, mineralogie a paleontologie, archeologie, historie, numismatika, militárie, etnografie, výtvarné umění, kamenné plastiky a stavební artefakty, keramika a sklo, nábytek, textil a móda, staré tisky. Ke specializovaným sbírkám řadíme unikátní sbírku klobouků a pokrývek hlavy, která patří k evropským unikátům.

Žerotínský zámek

Původně opevněný kamenný dům pánů z Kravař byl na počátku 16. století přestavěn pány ze Žerotína do podoby citadely s devíti obrannými věžicemi. Po odchodu Žerotínů roku 1558 se zámek načas stal sídlem radnice a po roce 1624 hospodářským střediskem nové vrchnosti - hejtmana novojičínského jezuitského panství. Zrušením řádu jezuitů přešel zámek pod správu Tereziánské akademie z Vídně.

Po roce 1945 se stal sídlem muzea, v současnosti Muzea Novojičínska. Kromě výstavních sálů jsou zde instalovány stálé expozice: „Ve znaku zavinuté střely“ – expozice historie města Nového Jičína, „Nechte na hlavě“ – expozice klobouků a pokrývek hlavy a „Malíři dvou staletí“ – expozice výtvarného umění 19. a první poloviny 20. století.

Zámek Kunín

Zámek v Kuníně se řadí mezi nejcennější barokní zámky celé severní Moravy a Slezska. Na místě staré jednopatrové tvrze zde v letech 1726 - 1734 nechala hrabata z Harrachu vybudovat malý venkovský zámek. Architektem zámku byl věhlasný Johann Lucas von Hildebrandt. Zdevastovaný zámek prošel od roku 2000 rozsáhlou rekonstrukcí a postupně se do něj vracejí původní zámecké sbírky.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Příborské muzeum bylo založeno v roce 1912 a po roce 1945 bylo umístěno do budovy bývalé piaristické koleje, která byla založena roku 1694 biskupem Karlem II. Z Lichtenštejna. V současné době svým návštěvníkům nabízí expozici historie města Příbora, pamětní síň příborského rodáka Sigmunda Freuda a dva výstavní sály. Nejvýznamnější kulturní památkou, budovanou po dlouhá desítiletí od vzniku piaristické koleje, je její knihovna.

Památník J. A. Komenského ve Fulneku

Budova sboru, ve které dnes sídlí Památník Jana Amose Komenského, je součástí areálu bývalého bratrského sboru ve Fulneku původem z roku 1484. Jeho dnešní podoba je výsledkem mnoha stavebních úprav. V letech 1618-1621 byl správcem místního sboru Jan Amos Komenský (1592-1670) a s jeho odchodem v roce 1621 zaniká i sbor. V 50. letech 20. století zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce a v roce 1954 byl veřejnosti zpřístupněn Památník J. A. Komenského ve Fulneku. Areál byl v roce 1962 vyhlášen národní kulturní památkou.

Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa je výjimečným komplexem řádového barokního stavitelství na severní Moravě. Působení kapucínského řádu ve Fulnek končí v roce 1950 a v roce 2003 se stal majitelem kostela i kláštera Moravskoslezský kraj. V rámci Programu záchrany architektonického dědictví byl kostel opraven a jeho restaurovaný interiér bude sloužit jako působivý víceúčelový sál k instalaci muzejních i výtvarných výstav, jako koncertní, divadelní či kongresový sál.

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

V současné době sídlí muzeum v budově bývalé chlapecké školy z roku 1876. Po rekonstrukci objektu a instalaci nových expozic bylo muzeum v rámci projektu Evropské unie v součinnosti s Moravskoslezským krajem otevřeno v roce 2007. Expozice jsou věnovány historii města, národopisu, počátkům organizované turistiky, historii tkalcovské výroby a barvířství, vystěhovalectví a kulturnímu, společenskému i výtvarnému životu v regionu Frenštátska.

Muzeum ve Štramberku

Městský řadový dům se štítovou orientací směrem do náměstí byl postaven na počátku 19. století. Dnes zde sídlí pobočka muzea se zaměřením sbírkového fondu na město Štramberk a okolí.

Muzeum v Bílovci

Muzeum sídlí v měšťanském domě s mansardovou střechou z poloviny 18. století, který dříve sloužil jako správní budova při bíloveckém zámku. V 50. letech 20. století prošel rekonstrukcí a v současné době zpřístupňuje návštěvníkům dva výstavní sály a stálou expozici historie a národopisu Bílovce a okolí.

Muzeum v Klimkovicích

Zámek v Klimkovicích byl vybudován ve 2. polovině 16. století jako renesanční čtyřkřídlý zámek na místě bývalé středověké tvrze. Jako stavitel je uváděn Ondřej Bzenec z Markvartovic v letech 1578 -1579. V současné době zde sídlí ve 2. patře pobočka muzea s několika expozicemi: Příroda Poodří, Dějiny města a Pamětní síň Heleny Salichové a Petra Bezruče.

Památník Františka Palackého v Hodslavicích

Dům vystavěl na konci 18. století Jiří Palacký, otec Františka Palackého, který zde zřídil evangelickou školu. V roce 1880 domek odkoupil Spolek pro zachování domku Františka Palackého, aby jej zpřístupnil veřejnosti. V roce 1948 zde byl zřízen Památník Františka Palackého. Stálá expozice o životě a díle Františka Palackého, která zahrnuje také stručné dějiny jeho rodné obce Hodslavice a rodnou komůrku s původní rodnou kolébkou Otce národa. Rodný dům Františka Palackého byl prohlášen v roce 1978 za národní kulturní památku.

Památník J. G. Mendela v Hynčicích

V rodném domě prožil, biolog a zakladatel genetiky, prvních jedenáct let svého dětství. Poté odešel na církevní studia. Zemědělská usedlost prošla v letech 2004 - 2007 rozsáhlou rekonstrukcí. V těsné blízkosti Rodného domu J. G. Mendela postupně probíhá obnova selské zahrady se snahou prezentovat místní genofond starých odrůd ovoce, okrasných rostlin i léčivek, běžných v době Mendelova dětství.

Zámek Nová Horka

Zámek Nová Horka se nachází v městské části Nová Horka, jež náleží ke Studénce. Ještě v roce 2015 sloužil zámek jako velkokapacitní sociální ústav. Od roku 2016 je pobočkou Muzea Novojičínska.


Kontakty

 • Žerotínský zámek v Novém Jičíně
  28. října 12
  741 11 Nový Jičín
  tel.: 556 701 156
  e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz
  Otevírací doba:
  1. 4. - 30. 9.: ÚT–PÁ 8:00–12:00, 13:00–17:00; SO, NE 9:00–16:00
  1. 10. - 31. 3.: ÚT–PÁ 8:00–12:00, 13:00–16:00; NE 9:00–15:00; v říjnu otevřeno i v SO 9:00–15:00

 • Zámek Kunín
  Kunín 1
  742 51 Kunín
  tel.: 556 749 420
  e-mail: kunin@muzeumnj.cz
  Otevírací doba:
  Duben a říjen: SO, NE, SVÁTKY 9:00–16:00 (Poslední prohlídka v 15:00 hod.)
  V pracovní dny pro předem objednané skupiny a po předchozí dohodě se správou zámku.
  Květen až září: ÚT–NE 9:00–17:00 (Poslední prohlídka v 16:00 hod.)
  V pracovní dny pro předem objednané skupiny a po předchozí dohodě se správou zámku. Prohlídky mimo otevírací dobu po předchozí dohodě se správou zámku.

 • Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
  Lidická 50
  742 58 Příbor
  tel.: 556 725 191
  e-mail: pribor@muzeumnj.cz
  Otevírací doba:
  ÚT a ČT 8:00–12:00, 13:00–16:00; NE 9:00–12:00

 • Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře
  Kapucínská 288
  74245 Fulnek
  tel.: 556 731 252
  e-mail: mnj.klaster.fulnek@seznam.cz
  Otevírací doba:
  ÚT–PÁ, NE 9:00–12:00, 13:00–16:00

 • Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
  Horní 220
  744 01 Frenštát pod Radhoštěm
  tel.: 556 835 936
  e-mail: frenstat@muzeumnj.cz
  Otevírací doba:
  ÚT, ST, ČT, PÁ 9:00–12:00, 13:00–16:00
  SO a NE 9:00–15:00, 1. 11. - 31. 3. v sobotu zavřeno

 • Muzeum ve Štramberku
  Náměstí 31
  742 66 Štramberk
  tel.: +420 556 852 284
  e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz
  Otevírací doba:
  od 1. 10. do 31. 3. ÚT–NE 9:00–12:00, 13:00–16:00
  od 1. 4. do 30. 9. ÚT–NE 9:00–12:00, 13:00–17:00

 • Muzeum v Bílovci
  Zámecká 691
  743 01 Bílovec
  tel.: +420 556 412 266
  e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz
  Otevírací doba:
  ÚT–NE 9:00–12:00, 13:00–16:00

 • Muzeum v Klimkovicích
  Lidická 1
  742 83 Klimkovice
  tel.: 737 933 758 (paní Stonišová) nebo 556 701 156
  e-mail: ovmnj@atlas.cz
  Otevírací doba:
  ČT 9:00–12:00, 13:00–16:00; SO 9:00–12:00

 • Památník Františka Palackého v Hodslavicích
  Hodslavice 108
  742 71 Hodslavice
  tel.: 556 750 555, 556 701 156
  e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz
  Otevírací doba:
  dd 1. 4. do 31. 10. na požádání

 • Památník J. A. Komenského ve Fulneku
  Sborová 80
  742 45 Fulnek
  tel.: 556 741 015
  e-mail: fulnek@muzeumnj.cz
  Otevírací doba:
  od 1. 4. do 31. 10.: ÚT NE  9:00–12:00 a 13:00–16:00
  od 1. 11. do 31. 3.: ÚT PÁ, NE 9:00–12:00 a 13:00–16:00

 • Památník J. G. Mendela v Hynčicích
  Hynčice 69
  742 34 Vražné
  e-mail: ovmnj@atlas.cz, mendel@vrazne.cz nebo obec@vrazne.cz
  tel: 724 185 454, 603 243 840, 556 730 532, 556 730 105
  web: http://www.mendel-rodnydum.cz
  Otevírací doba
  1. 11. - 31. 3.: prohlídky možné po předchozí potvrzené objednávce na tel. 775 681 490, 603 243 840, 556 730 532, 556 730 105 nebo obec@vrazne.cz
  1. 4. - 31. 10.: denně možnost prohlídky od 10:00 do 16:00 (začátek poslední prohlídky)


frame-scrollup