Zpráva

Přehled příspěvkových organizací

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací z oblasti kultury - pěti muzeí, která se svými pobočkami tvoří základ muzejní sítě v kraji, Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, patřící k největším knihovnám v České republice a Těšínského divadla Český Těšín, jediného divadla v České republice se dvojjazyčnou divadelní scénou.

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace

Galerie výtvarného umění v Ostravě byla založena v roce 1952 jako krajská galerie navazující na tradice spolku "Dům umění", jehož budova z roku 1926, v níž dnes galerie sídlí, patří ke skvostům ostravské moderní architektury. Duchovním otcem výstavby Domu umění se stal ostravský stavitel a mecenáš František Jureček, který spolku věnoval podstatnou část své sbírky výtvarného umění.

Galerijní sbírkový fond zahrnuje sbírku starého umění, obsahující reprezentanty evropských center 15. – 18. století, s převahou malby italské a cennými ukázkami malby rudolfínského manýrismu, sbírku českého umění 19. století, jejímž základem se stal již zmíněný dar 120 děl Františka Jurečka, obsahující díla z období klasicismu, romantismu a realismu, a sbírka moderního a současného umění, jejíž součástí je i významná regionální kolekce.

Kontakt:
Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12; 702 00 Ostrava
tel.: 596 112 566, e-mail: info@gvuo.cz

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

Sídlem Muzea v Bruntále je národní kulturní památka Zámek Bruntál. Nejhodnotnější interiéry zámku – sály s cennými rokokovými nástěnnými malbami a původním mobiliářem z 18. až počátku 20. století, zámecká galerie s díly italských, německých a nizozemských mistrů 16. - 18. století a zámecká kaple, tvoří zámeckou expozici. V sálech tzv. Starého paláce je umístěna muzejní expozice "Řemeslo má zlaté dno" a "Příroda Bruntálska" a konají se zde krátkodobé výstavy. Sbírka bruntálského muzea obsahuje více než 77 tisíc předmětů kulturní povahy. Muzeum v Bruntále má dvě pobočky - Kosárnu v Karlovicích a hrad Sovinec.

Kontakt:
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
tel.: 554 717 947, e-mail: info@mubr.cz

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Sbírku Muzea Beskyd tvoří přes 300 000 předmětů přírodovědného a společenskovědního fondu, charakteristického pro oblast Pobeskydí. Její základ vytvořily sbírky dvou samostatných měst Frýdku a Místku, sloučených po druhé světové válce. Od roku 1960 je sídlem muzea Frýdecký zámek. V současnosti je v muzeu instalováno několik samostatných expozic – "Zámecký okruh" nabízí interiéry s uměleckohistorickými exponáty, "Beskydy – příroda a lidé" dokumentuje přírodu a způsob života v regionu, expozice "Frýdek – Mariánské poutní místo" je umístěna v sakristii zámecké kaple, minulost dvou samostatných měst připomíná expozice "Frýdek a Místek", ojedinělý je "Památník Óndry Łysohorského". Ve výstavních síních muzea probíhají celoročně krátkodobé výstavy. Pobočkou muzea je hrad Hukvaldy.

Kontakt:
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 630 051-3, e-mail: info@muzeumbeskyd.com

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Sídlem Muzea Novojičínska je od roku 1940 renesanční Žerotínský zámek v Novém Jičíně. Muzeum uchovává cennou sbírku renesančních, barokních a moderních obrazů, etnografických sběrů, archeologických nálezů, chladných a palných zbraní, cechovních památek, starého cínu, mincí, pohlednic, fotografií, herbářových rostlin a vzácných zvířat. V roce 1949 byla zpřístupněna ojedinělá expozice v České republice – expozice klobouků, v roce 2000 reinstalovaná a doplněná o ukázky dobové módy 19. a 20. století. Zámecká expozice dokumentuje život na zámku v období biedermeieru a mapuje dějiny zámku. Muzejní a výtvarné výstavy se konají v Rytířském sále a Nové galerii.

Součástí Muzea Novojičínska je 10 poboček:

 • Muzeum a Pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
 • Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
 • Muzeum v Bílovci
 • Muzeum v Klimkovicích
 • Muzeum ve Štramberku
 • Zámek Kunín.
 • Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku
 • Kapucínský klášter ve Fulneku
 • Památník Františka Palackého v Hodslavicích
 • Rodný dům Johanna Gregora Mendela v Hynčicích

Kontakt:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 12, 741 11 Nový Jičín
tel.: 556 701 156, e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Tradice muzejní dokumentace historického území Těšínského Slezska má počátky v roce 1802, po první světové válce však zůstala převážná část sbírek na území Polska. Muzeum v Českém Těšíně se podařilo obnovit až v roce 1948. Současné Muzeum Těšínska má 9 poboček, jeho součástí je Muzejní knihovna Silesia a Klub muzea Těšínska, spravuje sbírku národopisnou, historickou a přírodovědnou, což představuje cca 200 000 předmětů. Z etnografických akvizic je bohatě zastoupen lidový malovaný nábytek, řemeslo, těšínské stříbrné šperky a lidový textil, z historických fondů sbírky fotografií, pohlednic, mincí, hracích strojků a výtvarného umění. Bohatá je publikační činnost muzea. Hlavní budova muzea, postavená v roce 1895 na Hlavní třídě vedoucí k hraničnímu přechodu s Polskou republikou, není v současnosti přístupná pro návštěvníky.

Součástí Muzea Těšínska je 9 poboček:

 • Výstavní síň v Českém Těšíně (v rekonstrukci)
 • Výstavní síň Musaion v Havířově
 • Památník životické tragédie
 • Výstavní síň v Jablunkově
 • Technické muzeum v Petřvaldě
 • Kotulova dřevěnka
 • Výstavní síň v Orlové
 • Výstavní síň v Karviné
 • Archeopark

Kotakt:
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 761 211, e-mail: muzeum@muzeumct.cz

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě je veřejně přístupná vědecká knihovna s univerzálním knihovním fondem čítajícím více než 1,2 milionu svazků. Svým uživatelům zpřístupňuje českou i zahraniční literaturu různých vědních oborů vč. beletrie. Byla založena v roce 1951 se speciálním zaměřením na obory hutnictví a hornictví, při profilaci knihovního fondu v průběhu doby se však prosadila potřeba jeho tematické univerzálnosti. Od roku 2007 knihovna buduje speciální fond pro zrakově a sluchově postižené. Zaměřuje se mj. na doplňování regionálních dokumentů a buduje Digitální knihovnu Moravskoslezského kraje. Je krajskou knihovnou a od roku 2001 partnerskou knihovnou Goethe-Institutu v Praze.

Kontakt:
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
tel.: 596 118 881-2, e-mail: msvk@svkos.cz

Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace

Již od založení v roce 1945 bylo Těšínské divadlo koncipováno jako divadlo repertoárového typu, hrající pro všechny věkové a sociální vrstvy a jako divadlo zájezdové pro oblast celého Těšínského Slezska. Od roku 1951, po vzniku polské scény, hraje Těšínské divadlo dvojjazyčně - v českém i polském jazyce. V roce 2008 se stala součástí Těšínského divadla také loutková scéna Bajka, která uvádí loutková představení v českém i polském jazyce. Ročně zrealizuje zhruba 15 premiér, na mateřské scéně a zájezdových představeních v České republice i v zahraničí odehraje více než 520 představení. Ojedinělým projektem Těšínského divadla byl společný projekt obou scén "Těšínské nebe - Cieszynskie niebo" trojice autorů - Jaromír Nohavica (hudba), Radovan Lipus (scénář a režie) a Renata Putzlacher (scénář, překlady písní, dramaturgie). Velkého úspěchu dosáhla herečka české scény Těšínského divadla Lucie Bergerová, která za ztvárnění hlavní postavy Alžběty Báthoryové v inscenaci Báthoryčka získala prestižní výroční ocenění herecké asociace – Cenu Thálie 2013 v kategorii Muzikál, opereta nebo jiný hudebnědramatický žánr.

Kontakt:
Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, Ostravská 67, 737 35 Český Těšín
tel.: 558 746 022, e-mail: info@tdivadlo.cz

frame-scrollup