Zpráva

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ A JEHO ÚŘAD VYBOJOVAL DVĚ „BRONZOVÉ MEDAILE“ ZA KVALITU A INOVACI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Ministerstvo vnitra České republiky ocenilo Moravskoslezský kraj a jeho úřad za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v roce 2013. Na desátém ročníku Národní konference kvality ve veřejné správě, která se tento týden (18. - 19. února) konala v Hradci Králové, ocenění převzal náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík a ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Dva bronzové stupně ceny kraj a krajský úřad získal za zavedení systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) a za rozvoj komunikace s veřejností a dalších aktivit naplňujících principy místní Agendy 21. V současnosti je to nejvyšší možné ocenění, jaké v této kategorii mohou obdržet.

„Krajský úřad Moravskoslezského kraje i v roce 2013 na vysoké úrovni plnil své hlavní poslání - poskytoval kvalitní služby veřejnosti, zajišťoval servis a další podmínky pro práci samosprávy a realizoval výkon přenesené působnosti. Fungoval tedy jako spolehlivá organizace veřejné služby. Jsem pyšný na to, že veškerou tuto činnost zároveň vykonával s ohledem na ochranu životního prostředí. Zavedením systému EMAS jako první v České republice deklaroval, že stav životního prostředí není této veřejné instituci lhostejný a při své činnosti vždy zvažuje dopady na životní prostředí,“ uvedl Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu MSK, který v roce 2012 získal mezinárodní certifikát EMAS pro první „zelený“ krajský úřad v Česku a vloni ho úspěšně obhájil.

Dodal, že zavedení systému EMAS, jehož funkčnost dvakrát ověřil nezávislý auditor, přinesl kromě pozitivních ohlasů ze strany veřejnosti a zvýšeného povědomí zaměstnanců krajského úřadu o životním prostředí a možnostech jeho ochrany, konkrétní úspory ve spotřebě papíru, elektřiny, pohonných hmot, snížení celkového množství odpadů a navýšení vytříděné složky odpadů. „Což znamená také nemalou finanční úsporu z veřejných zdrojů,“ podotkl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Ministerstvo vnitra udělilo bronzovou „medaili“ také Moravskoslezskému kraji za implementaci místní Agendy 21 (MA21) a principů udržitelného rozvoje v regionu. (Pozn.: Hlavním cílem programu je spolupráce obcí, měst i regionů s občany a občanskými organizacemi tak, aby se mohli ve větší míře podílet na rozhodování o věcech veřejných. Jde také o zvýšení informovanosti obyvatel regionu o možnostech udržitelného rozvoje kraje. V praxi projekt představuje především veřejné diskuse s občany o důležitých rozhodnutích, projektech a záměrech.)

Moravskoslezský kraj se rozhodl začít implementovat principy MA21 v roce 2009. V současné době je tato metoda plně zavedena ve struktuře úřadu a rozběhly se aktivity směřující do oblasti sociální a zdravotnictví.

„Organizujeme například Fóra udržitelného rozvoje, na kterých se političtí představitelé kraje a zaměstnanci krajského úřadu setkávají a diskutují s občany. Významným počinem bylo přijetí Deklarace Zdravého Moravskoslezského kraje krajskými zastupiteli, a zároveň vstup MSK do Národní sítě Zdravých měst. Byl také vytvořen Akční plán rozvoje MA21 a další dokumenty a programy. Kraj má vyčleněny finanční prostředky na realizaci aktivit v této oblasti,“ uvedl náměstek hejtmana Daniel Havlík.

„Zavedením systému EMAS na krajském úřadu vysíláme dobrý signál občanům, obcím, městům, podnikatelům. Sdělujeme jim tak, že stav životního prostředí zaměstnancům krajského úřadu a vedení Moravskoslezského kraje není lhostejný, že každý z nás může přispět k tomu, aby se nezhoršoval. Je také důležité, aby veřejnost měla možnost formulovat své představy a náměty, a ty pak byly předány kompetentním orgánům a institucím. Proto kraj i jeho úřad k tomu vytvářejí co nejlepší podmínky a největší prostor,“ konstatoval moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

frame-scrollup