Zpráva

Moravskoslezský kraj má nový elektromobil

Elektromobil Nissan LEAF se stal běžným prvkem provozu na území Moravskoslezského kraje. Jeho zapůjčení k vyzkoušení vychází ze vzájemného partnerství kraje a projektu Elektromobilita ČEZ. Města na severu Moravy a ve Slezsku sází na elektromobilitu s cílem eliminovat zdroje znečištění ovzduší.

Starý za nový – i tak by se dalo stručně nazvat zapůjčení dalšího elektromobilu v rámci partnerství Moravskoslezského kraje a Skupiny ČEZ. Projekt Elektromobilita ČEZ nyní kraji zapůjčuje k vyzkoušení vůz Nissan LEAF a zpět si bere jeden ze zapůjčených vozů Peugeot iOn. „Jsme rádi, že můžeme vyzkoušet další značku elektromobilu. Jde o další krok v našem zodpovědném působení v oblasti životního prostředí, které je v souladu s environmentální politikou a cíli stanovenými krajem v rámci systému EMAS, tj. Eco Management and Audit Scheme. Automobily na tradiční paliva používáme denně při vyřizování pracovních povinností. Při jejich výměně za elektromobily se výrazně sníží produkované emise, hlučnost i náklady na provoz,“ říká Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj sází na rozvoj elektromobility a její popularizace mezi domácnostmi i firmami. V budoucnu totiž může jít o jednu z cest jak výrazně zlepšit stav ovzduší v regionu.

„Moravskoslezský kraj je historicky prvním krajem, který se stal naším partnerem při propagaci elektromobility. Na jeho území cítíme velký potenciál pro rozvoj našich aktivit. Aktuálně máme v přípravě další kroky, které výrazně přispějí k expanzi elektromobility v regionu,“ dodává Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ.

V Moravskoslezském kraji jezdí již téměř desítka elektromobilů v barvách projektu Elektromobilita ČEZ. Kromě krajského úřadu je využívají města Ostrava, Havířov, Třinec a společnost ČEZ Měření. Partnerství s dalšími městy v regionu jsou v pokročilém jednání. Současně v celém regionu funguje již 5 veřejných dobíjecích stanice, kde mají majitelé elektromobilů možnost nabít své miláčky před další cestou. Kromě tří ostravských stanic jsou „dobíječky“ k dispozici ještě v Havířově a Třinci. Další stanice jsou připravovány.

frame-scrollup