Zpráva

Městský úřad Bohumín, živnostenský úřad

Adresa:
Městský úřad Bohumín
Odbor právní a živnostenský
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Adresa pracoviště úseku živnostenského:
Masarykova 225,
735 81 Bohumín

Město Bohumín

Funkce Jméno a příjmení Telefon E-mail
vedoucí odboru JUDr. Šárka Palermová 596 092 173 palermova.sarka@mubo.cz

Poznámka: odbor právní a živnostenský se člení na úsek právní a živnostenský

Územní působnost pro obce:
Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald

frame-scrollup