Zpráva

Magistrát města Karviná, živnostenský úřad

Adresa:
Magistrát města Karviná
Odbor správní
Oddělení živnostenské
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná – Fryštát

Adresa pracoviště oddělení živnostenského:
Karola Sliwky 219/15
733 24 Karviná - Fryštát

Statutární město Karviná

Funkce Jméno a příjmení Telefon E-mail
vedoucí odboru Ing. Petr Pluhař 596 387 460 petr.pluhar@karvina.cz
vedoucí oddělení Jitka Byrtusová 596 387 476 jitka.byrtusova@karvina.cz

Poznámka: jedná se o odbor správní, který má oddělení živnostenské

Územní působnost pro obce:
Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava

frame-scrollup