Zpráva

Další podpora výzkumu, vývoje a inovací ve firmách je tady!

V operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) byla vyhlášena nová výzva s názvem Potenciál II. na zavedení či rozšíření vlastních výzkumných a vývojových kapacit firem.

Podniky všech velikostí mohou za účelem založení nebo rozvoje center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací pořídit pozemky, budovy, stroje či jiné vybavení. Malé a střední podniky mohou zdotace navíc financovat vybrané provozní náklady. Dotace bude poskytnuta max. do 50 % způsobilých výdajů, přičemž minimální výše dotace je 2 mil. Kč a maximální 75 mil. Kč (150 mil. Kč vhospodářsky problémových regionech/oblastech svysokou nezaměstnaností).

Příjem žádostí bude probíhat od 15. 9. 2016 do 31. 10. 2016.

Více informací o výzvě naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a na webu agentury Czechinvest.

Ostrava, 12. 8. 2016

frame-scrollup