Zpráva

Kraj prostřednictvím inovačních voucherů podporuje dlouhodobou spolupráci firem a výzkumných institucí

Záměr Moravskoslezského kraje, podpořit finančními prostředky ve formě inovačních voucherů dlouhodobou spolupráci mezi firmami a výzkumnými institucemi, se daří naplňovat.

Vyplývá to z šetření, které pro kraj zpracovala krajská Agentura pro regionální rozvoj. Z odpovědí uvedených v šetření vyplývá, že inovační vouchery přispěly nejen k vytvoření nových inovačních námětů či vyřešení technologického problému, ale také k navázání dlouhodobé spolupráce mezi firmami a výzkumnými institucemi na dalších významných výzkumných projektech. Kromě získaných výzkumných výsledků firmy získaly rovněž kontakty na další tuzemské výzkumné organizace.

frame-scrollup