Zpráva

Nová linka na zpracování těžebního odpadu odstraní ekologickou zátěž

Na konci července byla slavnostně zahájena stavba speciální separační linky.

Ta bude zpracovávat těžební odpad uložený na odvalu Heřmanice, který patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji. Na projektu spolupracuje státní podnik DIAMO a společnost Ostravská těžební, a. s.

Investice v celkovém objemu 250 milionů korun přinese i desítky nových pracovních míst. Státní podnik DIAMO přijme 10 nových zaměstnanců, na samotné lince bude pracovat zhruba 30 pracovníků, přičemž vhodnými kandidáty jsou zkušení zaměstnanci ze společnosti OKD. Návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí. Celkem by mohlo vzniknout až 100 nových pracovních míst.

Odval Heřmanice je jedním z nejstarších a zároveň nejrozsáhlejších míst, kde je uložena důlní hlušina z těžby černého uhlí na Ostravsku. Zaujímá plochu o velikosti 14 Václavských náměstí. Hlavním rizikovým faktorem odvalu jsou termické procesy (hoření), které zde s různou intenzitou, viditelnou i na povrchu, probíhají už zhruba 20 let.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ostrava, 1. 8. 2016

frame-scrollup