Zpráva

Pasportizace brownfields se tentokrát zaměřila na Ostravu

Ve čtvrtek 10. prosince proběhla v tomto roce již druhá pasportizace brownfields.

Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava na této akci vyhledává a pasportizuje brownfieldy ve zvolené oblasti. Tentokrát byla vybrána východní část Ostravy, konkrétně městské části Slezské Ostrava, Michálkovice, Radvanice a Bartovice.

Akce se zúčastnilo 25 studentů VŠB a 4 odborní garanti. Celkově bylo navštíveno 42 vytipovaných lokalit, řada dalších brownfields byla nalezena také během samotné akce. Ve spolupráci s podnikem Diamo byly součástí akce i návštěvy areálů tří bývalých dolů, konkrétně dolu Alexander, dolu Petr Bezruč a dolu Hrušov. Informace z terénu jsou doplňovány daty získanými z webového šetření, kompletní pasporty jednotlivých brownfields pak budou zařazeny do krajské databáze brownfields.

Ostrava, 15. 12. 2015

frame-scrollup