Zpráva

Představen nový projekt revitalizace obchodního domu Ostravica – Textilia

Diskuzní večer na téma obnovy bývalého obchodního domu Ostravica v centru Ostravy se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnil ve středu 3. února ve Staré Aréně v Ostravě.

Mezi pozvanými hosty se objevili primátor Ostravy Tomáš Macura, hlavní architekt Ostravy Cyril Vltavský, Barbara Vojvodíková z VŠB-TUO a také Jiří Piskorz za Agenturu pro regionální rozvoj. Největší zájem byl ale upřen na zástupce majitelů, pana  Daniela Zemana, který představil vizi obnovy těchto památkově chráněných objektů. V ní by se podle pana Zemana měla přestavět Ostravica na centrum pro mladé, vzniknout by zde měl například multižánrový sál, coworkingové centrum, prostor pro děti a rodiče a působiště umělecko-průmyslové školy. Součástí areálu by také měla být několikapatrová kavárna. Do současné doby investovali noví majitelé do udržovacích prací na všech třech objektech Ostravice více než 4 milióny Kč. Tyto práce byly provedeny uvnitř objektů a budovy tak již nadále nechátrají. Celková revitalizace objektů by se podle Daniela Zemana měla stihnout v horizontu pěti až šesti let.  

Ostrava, 5. 2. 2016

frame-scrollup