Zpráva

Snídaně s investory tentokrát zavítala do průmyslové zóny František v Horní Suché

Další z řady snídaní s investory se uskutečnila 3. 2. 2016 v Horní Suché v Průmyslové zóně František.

Zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, krajské Agentury pro regionální rozvoj a obce Horní Suchá se neformálně setkali s manažery 14 firem sídlících v tamní průmyslové zóně i mimo ni. Firmy jsou zde spokojené, řada z nich plánuje rozšíření. Faktorem, který jim však brání, je nedostatek pracovníků a nedostatečná kapacita inženýrských sítí. Tato kapacita se stala nedostatečnou právě s rozšiřováním firem v zóně.

Velmi diskutovaným tématem bylo také školství, a to zejména učňovské. Jako problematický však firmy vidí i nedostatek středoškolsky vzdělaných pracovníků v technických oborech. Firmy, které zaměstnávají vysokoškoláky by si dle doporučení výzkumných firem měly hledat své budoucí zaměstnance na vysokých školách osobně, a to nejlépe již od nižších ročníků a zaměstnance si tzv. vychovávat.

Na setkání dorazil také zástupce firmy Organic technology. Tato firma je novým budoucím investorem v zóně. Plánují zde výstavbu energetického centra pro výrobu biometanu z obnovitelných zdrojů, kdy výstupním produktem bude kromě bioplynu i nezávadné certifikované hnojivo. V současné době jsou ve fázi vyřizování potřebných povolení.

Ostrava, 4. 2. 2016

frame-scrollup