Zpráva

Zmapovali jsme přes 200 nových brownfieldů v Moravskoslezském kraji

Pracovníci Agentury pro regionální rozvoj provedli terénní šetření v 77 obcích MSK zaměřené na mapování brownfieldů. Celkem se podařilo zmapovat přes dvě stě nových brownfieldů.

Výstupem šetření jsou komplexní informace o jednotlivých brownfieldech, např.  o struktuře vlastnických vztahů, zastavěné ploše a rozloze, dopravní dostupnosti atd. K dispozici je také fotodokumentace.  Z šetření v terénu vyplynulo, že starostové obcí mají zájem aktivně řešit brownfieldy na svém území. Zpravidla mají připravený záměr revitalizace a budoucího využití brownfieldu, stejně tak jsou často i domluveni se soukromými vlastníky na odkupu nemovitostí. Často se však potýkají s nedostatkem finančních zdrojů na realizaci. Zde se nabízí možnost financování prostřednictvím operačních programů či prostřednictvím finančního nástroje JESSICA.

Výsledky šetření byly zapracovány do studie a postupně doplňovány do databáze na webu určeném pro investory.

Ostrava, 8. 4. 2016

frame-scrollup