Zpráva

Lysá hora by se brzy mohla proměnit

Ikonický vrchol Beskyd by se brzy mohl dočkat zásadních změn. Moravskoslezský kraj vyslyšel přání Klubu českých turistů, Správy CHKO Beskydy, starostů okolních obcí, zástupců Lesů ČR a dalších aktérů, kteří na Lysé hoře působí, a rozhodl se hledat způsob, jak citlivě zatraktivnit veřejná prostranství této turisty oblíbené dominanty.

První vize postupné proměny veřejného prostoru Lysé hory v atraktivní, přívětivé a funkční místo představili všem zainteresovaným architekti Zdeněk Liška a Václav Kocián z architektonického studia KLAR, které Moravskoslezský kraj v rámci připravované spolupráce oslovil. Dvojice v průběhu prezentace poukázala na problémy, se kterými se vrchol v současné době potýká.

Lysá hora - úvodní

„Lysá hora dnes není pouhým vrcholem, ale lze ji vnímat jako nahodile urbanizovaný celek několika budov, které zde byly realizovány v horizontu posledních 150 let. Každá stavba či parcela má svého majitele, což s sebou nese různorodost řešení mobiliáře, navigačního systému, reklamy a povrchů v přilehlých venkovních prostorech. Našim cílem bylo v úvodním setkání poukázat na problematiku a shrnout současný stav veřejných prostranství. Nastínit vhodná řešení pomocí referenčních příkladů v našich zeměpisných šířkách či ve světě,“ uvedl architekt Zdeněk Liška a dodal: „Na závěr jsme představili priority. Jednou z nich je vize řešení prostoru kolem ‚hladicího‘ bodu, který je nejnavštěvovanějším místem na hoře a zasloužil by si důstojnou transformaci. V návrhu se inspirujeme kamennými zídkami nedávno přestavěné Ivančeny, řešíme nový vhodnější mobiliář a další záležitosti.“

Moravskoslezský kraj na setkání zastupoval náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška, změny vrcholu Beskyd podporuje. „Lysá hora je častým cílem turistů i obyvatel našeho kraje a zaslouží si změny, které povedou ke krásnějším výhledům do okolí a příjemnějšímu pobytu. Kraj je připraven podpořit změny, na kterých bude panovat shoda, a já osobně velmi vítám snahu o to, aby veřejný prostor na Lysé hoře ožil, zkrásněl, a hlavně dobře fungoval pro všechny, kteří na ni vyrazí,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška.


28. července 2020
frame-scrollup