Zpráva

Proběhla Výroční akce 2017 v Programu Interreg V-A ČR-PL

Každoroční aktivita v Programu Interreg V-A ČR-PL proběhla v polské Istebne. Výroční akce 2017 se konala ve dnech 5. – 6. října, ve spolupráci ji připravilo Slezské vojvodství, Moravskoslezský kraj, Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko a Společný sekretariát Programu. Aktivita proběhla za účasti náměstkyně předsedy zastupitelstva Slezského vojvodství, paní Sylwie Cieślar, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Jana Krkošky, slezského vícevojvody, pana Jana Chrząszcze, představitelů Řídícího a Národního orgánu a mnoha dalších pozvaných hostů z celého pohraničí. Myšlenky přeshraniční spolupráce a budoucnost Evropské územní spolupráce prostřednictvím videovstupu zaslali zástupci Evropského parlamentu český europoslanec Evžen Tošenovský a polský europoslanec Jan Olbrycht. V části konference byl projednán stav implementace Programu, dosažené úspěchy Evropské územní spolupráce a budoucí výzvy. V části Study Tour se účastníci seznámili s již realizovanými projekty financovanými z předchozích programů - Phare CBC Česká republika-Polsko, Interreg III A Česká republika a Polsko a OPPS ČR – PR 2007-2013. Celou akci zpestřila sportovní doprovodná akce „Běh Přátelství INTERREG V-A Česká republika – Polsko“.

Partneři v Moravskoslezském kraji jsou v programech přeshraniční spolupráce považování za nejaktivnější. V minulém programovém období 2007-2013 v Operačním programu přeshraniční spolupráce realizovali více než 90 partnerských projektů s finanční podporou cca 70 mil. EUR z fondu ERDF.

frame-scrollup