Zpráva

Soutež KOVO JUNIOR 2019

Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 proběhla na Střední škole technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizaci (SŠT Opava) celostátní soutěž zručnosti určená žákům oborů strojní mechanik, nástrojař, puškař - „KOVO JUNIOR 2019“.

Do celostátního finále tříkolové soutěže postoupilo osmnáct účastníků z celé republiky, včetně reprezentanta pořádající školy, Aleše Petra, který se do celostátního kola kvalifikoval vítězstvím v regionálním kole konaném na Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci.

V rámci prvního soutěžního dne bylo úkolem soutěžících vyrobit z připraveného polotovaru v šestihodinovém limitu funkční prizmatický držák. Žáci museli napnout všechny síly, aby odevzdali hotový a funkční výrobek včas. Druhý den účastníky soutěže čekalo měření v laboratoři technických měření SŠT Opava. Zde si na rozdíl od hrubé práce z prvního dne museli poradit s jemnými měřicími přístroji a prokázat dovednosti při měření kontrolních výrobků.

Na regulérní průběh soutěže dohlížela pětice rozhodčích v čele s předsedou, který byl losován z pedagogického doprovodu žáků. Stal se jím Martin Gründl - zástupce Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace.

Nejvyšší bodové hodnocení získal a první místo obsadil nástrojař z pořádající školy SŠT Opava, Aleš Petr. Na druhém místě se umístil Vojtěch Nebeský ze Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace, místo třetí získal Přemysl Voráč ze Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640.

Ceny vítězům předávali zástupci partnerů soutěže, kterými byli – Moravskoslezský kraj, FERRAM STROJÍRNA s.r.o. a Prestar, s.r.o. - spolu s ředitelem SŠT Opava Josefem Vondálem.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a jejich pedagogům za skvělou přípravu budoucích odborníků.


24. dubna 2019
frame-scrollup