Zpráva

Celokrajský projekt - 2013

Představení projektu "Posílení finanční gramotnosti klientů azylových domů v Moravskoslezském kraji"

V roce 2013 se Moravskoslezskému kraji poprvé podařilo získat dotaci z Programu prevence kriminality na projekt "Posílení finanční gramotnosti klientů azylových domů". Program prevence kriminality je jedním z dotačních programů Ministerstva vnitra, v rámci kterého jsou podporovány preventivní projekty investičního i neinvestičního charakteru. Státní účelovou dotaci je možné získat na projekty, jejichž záměrem je např. vybudování městského kamerového systému, rekonstrukce sportovního hřiště, uspořádání letního tábora pro neorganizované děti a mládež nebo kurzy, přednášky a osvětové kampaně pro veřejnost. Více se o tomto dotačním programu můžete dozvědět zde.

Hlavním cílem krajského projektu bylo rozvíjet kompetence klientů azylových domů z celého Moravskoslezského kraje v oblasti finanční gramotnosti. K jeho dosažení byly určeny tematické semináře, během kterých byly účastníkům prezentovány základní informace k dluhové problematice. Účastnící se mj. dozvěděli, jaký je rozdíl mezi bankovními a nebankovnímu půjčkami a úvěry, jak se bránit exekucím nebo kdy je možné vyhlásit osobní bankrot. Součástí semináře byl také praktický nácvik přípravy osobního či rodinného měsíčního rozpočtu. Na závěr semináře obdrželi účastníci letáček se shrnujícími informacemi k probíranému tématu. Kurzy vedly kvalifikované lektorky - pracovnice Poradenského a informačního centra Diecézní charity ostravsko-opavské.

Projekt byl realizován od června do listopadu 2013. Dohromady se uskutečnilo 13 kurzů, kterými prošlo více než 100 klientů azylových zařízení pro jednotlivce a rodiny s dětmi z Havířova, Karviné, Opavy, Frýdku-Místku, Ostravy, Bruntálu, Orlové, Třince a Českého Těšína. Celkové náklady projektu byly 86.500 Kč, z toho získaná dotace činila 72tis. Kč, zbývající finanční prostředky dodal Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu.

frame-scrollup