Zpráva

Celokrajský projekt - 2014

Krajský projekt „Zvyšování kompetencí pracovníků úřadů při zajištění veřejných shromáždění“

Moravskoslezský kraj (MSK) zrealizoval již druhý (celo)krajský projekt s názvem Zvyšování kompetencí pracovníků úřadů při zajištění veřejných shromáždění“. Hlavním záměrem projektu bylo uspořádání 2denního odborného semináře, který se věnoval problematice zákona o právu shromažďovacím, který upravuje postup a podmínky pro konání veřejných pochodů. Pozornost byla zaměřena hlavně na pochody svolávané extremistickými skupinami. Účastníci si vyslechli přednášky mj. právě k vývoji extremismu v ČR nebo k působení pravicových extremistů v obcích.

Prostor byl věnován rovněž sdělování příkladů z praxe při řešení situací, které mohou při konání demonstrací nastat. Součástí semináře bylo rovněž několik interaktivních workshopů. Na semináři vystoupili odborníci z řad zástupců Policie ČR, Masarykovy univerzity, Ministerstva vnitra, Kanceláře veřejného ochránce práv, Magistrátu města Ostravy a také Agentury pro sociální začleňování.

Seminář byl primárně určen pro starosty, statutární zástupce obcí a úředníky, kteří jsou oprávnění rozhodovat při veřejných shromáždění. Seminář se uskutečnil v prostorách hotelu Prosper v Čeladné, celkem se jej zúčastnilo 55 osob.

Projekt, jehož byl seminář součástí, proběhl díky finanční podpoře z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra a rozpočtu MSK. Státní dotace činila 70tis. Kč, celkové náklady projektu byly vyčísleny na 84tis. Kč. Veškeré přednášky včetně ubytování a stravy byly pro účastníky bezplatné. Cílem akce bylo posílení vzájemné spolupráce mezi zástupci obcí, policí a případně dalšími subjekty, které mají při veřejných shromážděních výkonnou pravomoc.

frame-scrollup