Zpráva

Celokrajský projekt – 2017-1

Resocializační program MSK 2017

Realizace projektu s názvem „Resocializační program MSK 2017“ navazovala na dva v předchozích letech realizované projekty. Na jeho realizaci se Moravskoslezskému kraji podařilo znovu získat státní dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra, a to ve výši 470 tis. Kč. Důvodem pro realizaci tohoto projektu byla zejména skutečnost, že v Moravskoslezském kraji mají recidivisté, tedy osoby, které se dopouštějí opakovaného páchání trestné činnosti, stále silné zastoupení ve skupině pachatelů trestných činů (dále jen „TČ“).

Hlavním cílem toho projektu bylo snížení či zabránění rizika recidivy u pachatelů TČ. Jednalo se o mladistvé či dospělé osoby, které byly do resocializačního programu zařazeny ve spolupráci se středisky Probační a mediační služby a sociálními kurátory. Projekt byl nastaven tak, aby programem prošlo cca 30 osob, zájemcům z řad cílové skupiny byla nabídnuta účast v resocializačním programu v délce trvání několika měsíců.

Šlo o strukturovaný resocializační program (dále jen „program“), kombinující individuální terapie, zaměřené na rozvoj sociálních dovedností účastníků, a pomoc osobního mentora při návratu do běžného života. Na základě předchozích zpětných reakcí, byla tato kombinace práce s pachateli trestných činů hodnocena jako velmi efektivní. Terapeuti a mentoři měli také supervizi, jejímž cílem bylo zajištění odborné podpory pracovního týmu a zkvalitňování spolupráce terapeutů a mentorů s klienty resocializačního programu.

Aktivity projektu realizovaly organizace Eurotopia.CZ a Renarkon, které již mají s resocializací osob z dané cílové skupiny několikaleté praktické zkušenosti.


10. ledna 2018
frame-scrollup