Zpráva

Celokrajský projekt – 2017-2

Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích

Na projekt „Zvládání rizikových situací ve veřejných institucích“, který byl v roce 2017 realizován poprvé pilotně, získal Moravskoslezský kraj dotaci 128.000 Kč z Programu prevence Ministerstva vnitra. Obsah tohoto projektu spadá do problematiky ochrany tzv. měkkých cílů, kdy je tento termín používán pro označení míst (veřejných institucí) s vysokou koncentrací osob a nižší úrovní zabezpečení proti násilným útokům.

Záměrem projektu byla realizace několika na sebe navazujících aktivit v 5 vybraných příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje (dále jen „MS kraj“) poskytujících sociální služby (jednalo se o domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy pro osoby se zvláštním režimem).

Projekt byl složen z těchto klíčových aktivit:

  1. dotazníkového šetření, zjišťujícího vnímání pocitu bezpečí pracoviště zaměstnanci,
  2. bezpečnostních auditů zahrnujících i osobní prohlídku zařízení auditorem,
  3. bezpečnostního školení zaměstnanců, na kterém byli seznámeni s problematikou ozbrojených útoků a přístupu agresorů ve veřejných institucích,
  4. zpracováním závěrečné zprávy, shrnující všechna zjištění.

Cílem projektu byla prevence rizika útoku, kdy pomocí plánovaných aktivit byly zapojeným organizacím a jejich zaměstnancům poskytnuty potřebné informace pro správný postup při pocitu ohrožení vlastní osoby nebo ohrožení klientů v rámci ozbrojeného či jiného útoku na pracovišti během pracovní doby.

Realizátorem aktivit projektu byla organizace CS Safe Solutions s.r.o.  Jedná se o společnost, která již řadu let poskytuje služby v oblasti tréninku osob na mimořádné situace v různých subjektech (např. banky, nemocnice aj.).


10. ledna 2018
frame-scrollup